Att hjälpa sig själv samtidigt som man hjälper andra

I ett nytt forskningsprojekt följer Martin Hugo och Joel Hedegaard personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, ibland på randen till kriminalitet eller drogmissbruk, men som genom en ovanlig verksamhet steg för steg kommer närmre en fungerande vardag. Ibland kliver de rakt in i en fast anställning.

Martin Hugo och Joel Hedegaard framför campus

Joel Hedegaard och Martin Hugo har i flera olika projekt följt personer som inte har mått bra i den obligatoriska skolan. Deras forskning har till exempel handlat om personer med neuropsykiatriska funktionshinder, personer med psykisk ohälsa eller unga som halkat snett i tillvaron. Många av dem som de har följt har hittat en plats på folkhögskolan, eller i andra typer av specialanpassade utbildningar. Där har de, ibland för första gången i livet, känt sig trygga och förstådda i en utbildningskontext.

I rapporterna Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa – ett deltagarperspektiv och Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar visar Hedegaard och Hugo hur folkhögskolans unika miljö och det stödsystem som är möjligt att bygga upp där hjälper deltagarna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. De problematiserar samtidigt den trygga kokong som folkhögskolan blir, och lyfter risken för att utslussningen till ”världen utanför” kan vara svår att få till.

– De grupper som vi har forskat med de har trivts väldigt bra i utbildning, funkat väldigt bra på folkhögskola och andra utbildningar, men inte fått möjlighet till någon praktik eller riktigt jobb, säger Joel Hedegaard.

Varierande verksamheter

I ett nytt projekt har de valt att möta liknande grupper, men på en helt annan plats. De har nu träffat och intervjuat personer på organisationen Reningsborg i Göteborg, vars diversifierade verksamheter och genomtänkta strategi ger möjlighet att utvecklas i sin egen takt mot en riktig anställning. Reningsborg har kontakt med en rad myndigheter, som Försäkringskassan, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Statens institutionsstyrelse. Hit kan människor få komma för att arbetsträna, för att deras förmågor och kompetenser ska kartläggas eller för att få finnas i ett socialt sammanhang. Verksamheten spänner över allt från hunddagis till, catering, däckhotell och second handbutik – och mycket mer.

– Det är väldigt mjukt, individanpassat. Det är väldigt många som mår väldigt bra, säger Martin Hugo om verksamheterna de har besökt.

– Ja det är ju mjukt inte bara hur det är ordnat i förhållande till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, utan även själva aktiviteterna. Det är möjligt att, beroende på åt vilket håll formkurvan pekar, vara rejält aktiva. De kan interagera med kunder och med många kollegor eller så kan de ta ett steg tillbaka och hitta någon aktivitet där de får egentid och där det inte är så stressigt. Så det finns en väldigt stor variation i uppgifterna, säger Joel Hedegaard.

Ulrika och Cissi, reningsborg

Ulrika och Cissi sorterar böcker som kommit in till second hand-butiken.

Hjälper andra

Forskningsresultaten väntas först framåt sommaren, men de har samlat in alla data, gjort intervjuer och ger några exempel på vad de har sett under sina dagar på Reningsborg. En av nycklarna verkar vara att arbetet inte bara är i riktiga verksamheter, utan att det också genererar medel till de olika projekt organisationen driver i andra länder. Det kan handla om vaccinationsprogram i Afrika eller arbete mot trafficking i Östeuropa, ett arbete som den som till exempel blivit ansvarig för avdelningen med begagnade böcker på second hand-butiken i Frölunda känner sig delaktig i genom sitt noggranna arbete. Om man någon gång ska tala om win-win så är det kanske här.

– Förbättrad självkänsla genom solidaritet. Det är väldigt många som har pratat om det, att de mår väldigt bra genom att de gör gott för någon annan, säger Joel Hedegaard.

– Jag tror att det är en viktig aspekt, det här är på riktigt. Riktigt arbete som också drar in pengar. Du ser direkt att det jag gör är inte bara för mig själv, jag mår bra men jag fyller också en funktion och hjälper någon annan, säger Martin Hugo.

Även om de båda är erfarna forskare, med många hundra intervjuer gjorda tidigare, så har dagarna på Reningsborg, och mötet med de personer som finns där, lämnat avtryck. Intervjupersonerna har berättat om livsöden och erfarenheter som man inte önskar någon, som har slagit undan benen för dem och som gjort det svårt att hitta sin plats i samhället igen.

– Ändå så i den livssituationen så hittar de en värdig tillvaro där de mår hyfsat bra, det är helt otroligt, säger Martin Hugo.

Det återstår att se vad analysen säger. Men spontant berättar Joel Hedegaard och Martin Hugo om en varm, tillmötesgående plats, där olika typer av människor, bland annat från de grupper som i tidigare studier har funnit sig tillrätta i anpassade utbildningar, kan få möjlighet att utvecklas än mer, och närmare arbetsmarknaden.

– Vi hoppas att vi kan visa upp hur en verksamhet kan se ut som skapar mening och framtidshopp, säger Martin Hugo.

– De ser ett värde i att människor möts. Det är ideologin. Det tycker jag är fantastiskt, säger han.


Sara Bref


2022-12-21