Utlysning: Praktiknära folkbildningsforskning

Föreningen för folkbildningsforskning startar tvåårigt projekt för att para ihop praktiker med forskare.

Föreningen för folkbildningsforskning har sedan länge diskuterat behovet av praktiknära forskning inom folkbildningen. Diskussionerna har bland annat handlat om föreningens möjlighet att bidra med en struktur för möten mellan idéer från verksamhetsnära praktik och akademi, mellan praktiker och forskare. Detta har nu resulterat i ett tvåårigt projekt med start 2021, där föreningen erbjuder handledning med en etablerad forskare.

Syftet med projektet är att organisera möten där praktiker diskuterar sina idéer med forskare, för att generera forskningsfrågor lämpade att gå vidare med.

Intresseanmälan ska skickas in senast 25 februari. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Läs också:

Månadsbrev: bildningen och demokratin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Månadsbrev: folkhögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Månadsbrev: när forskningen ska nå ut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021-01-22