YH-konferens 27 januari

Projektet PUFF, finansierat av UHR, ska sprida sina erfarenheter om att bedriva lyckad yrkesutbildning på distans. Anmälan senast 22 januari.

Tekniska högskolan i Jönköping, Campus Värnamo och Yrkeshögskolan Jönköping bjuder in till en konferens för att sprida erfarenheterna från utvecklingsprojektet PUFF (Peer-to-Peer-utveckling av flexibla utbildningsformer). Tanken är att utveckla och inspirera deltagarna i sitt arbete med flexibel eller distansförlagd yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. Konferensen syftar också till att vara startpunkten för ett långsiktigt samarbete mellan utbildningsanordnare som bedriver yrkesutbildning på distans.

Konferensen kommer att behandla fyra centrala teman inom flexibelt lärande. Syftet är att belysa de erfarenheter och möjligheter som framkommit under projektets genomförande samt möjliggöra erfarenhetsutbyten mellan alla som deltar

  • Hur kan man skapa en god studiesocial miljö på distans?
  • Hur kan man arbeta med aktiv inlärning för att fördjupa lärandet på distans?
  • Hur kan man skapa och tillämpa en tydlig struktur för ett distansupplägg?
  • Hur kan man bedriva fördjupade diskussioner på distans?

Delatagande är kostnadsfritt och sista anmälningsdatum är 22 januari. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Läs också:

Månadsbrev: Yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Månadsbrev: Att byta karriär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

2021-01-13