Generationsmöten: ” Vi har mycket att jobba på här i Sverige”

Företaget Generation Marianne arbetar för att främja och facilitera möten och lärande mellan generationer. Här berättar de lite om sina nuvarande projekt.

Invigning av generationshuset i Upplands väsby. Foto: Stockholms sjukhem

Invigning av generationshuset i Upplands Väsby. Foto: Stockholms sjukhem

Förra året stod Generation Marianne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som värd för den första svenska upplagan av Global Intergenerational Week Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och i slutet av april är det dags igen. Precis som 2022 blir det program att följa digitalt, med goda exempel på olika teman varje dag under veckan. Generation Marianne och deras samarbetspartners kommer att presentera utifrån ämnen som generationsöverskridande samarbeten, social isolering, åldersbarriärer och solidaritet mellan generationer. I andra länder har det strategiska arbetet med att få generationer att mötas och lära av varandra kommit längre.

– Vi har mycket att jobba på här i Sverige, så kan man säga. Det finns väldigt många inspirerande exempel utomlands som vi hoppas kommer bli standard här framöver. Men jag tycker det är ett stort steg att vi faktiskt har någonting som vi kan visa upp i år, ett år efter föregående års kampanj. Det känns jättespännande, säger Suzanne Thorén, grundare av Generation Marianne.

Det senaste året har de nämligen startat flera projekt. Bland annat arbetar Suzanne och medgrundaren Maria Carlander med ett generationshus i Upplands Väsby. I botten på huset finns Raoul Wallenbergskolan, en förskola, och resterande våningar är Nyckelharpans äldreboende, som drivs av Stockholms sjukhem. Nu ska personalen från de båda verksamheterna utbildas och guidas i hur man framgångsrikt kan lägga upp samverkansaktiviteter. Fastighetsägaren vill ha årlig redovisning och effektmätning, och nu pågår arbetet med att se hur verksamheterna arbetar och vilka intressen som finns hos personal, barn och de äldre.

Personal och ledning får också utbildning på generationsöverskridande arbete, allt med målet att man efter att året har gått ska ha fört in tankesättet i vardagen så att det fortsätter utan yttre inblandning, mer än möjligen utvärdering och uppföljning i olika former.

Grannar ska mötas

Ett annat projekt som är i startfasen är ett bostadsområde i Lund där en fastighetsägare har ett hus med hyresrätter och ett med bostadsrätter. Här vill man som ett led i arbetet med social hållbarhet i samverkan med de boende skapa arenor för att mötas, kring stort som smått. Generation Marianne har börjat med att skicka ut en enkät för att fånga upp intressen och behov, och ska sedan fortsätta med föreläsningar, workshops och hjälp för de boende att dra i gång med generationsöverskridande aktiviteter. Det här är ganska nytt i Sverige, men kommer mer och mer spår Maria och Suzanne.

Det kan bli ett mervärde, ett skäl till att bo just där. Och det kan skapa ett lugn och en vi-känsla i bostadsområdet, vilket ytterligare kan öka trivseln och tryggheten. Men nyckeln är att de boende själva måste äga frågan. Det går i längden inte att komma utifrån och styra upp det, precis som när det gäller äldreboendet och förskolan behövs visserligen hjälp att starta men sen måste drivkraften komma från alla som ska bo och arbeta där.

Generation Marianne har kopplat flera forskare inom till sig, bland annat Ann-Kristin Boström som forskar om relationer mellan generationer, och de hämtar också mycket inspiration från andra länder för arbetet framåt.

– Det finns många konstellationer som vi ser utomlands som vi verkligen skulle vilja jobba med här, säger Maria Carlander och lyfter risken att möten mellan generationer fastnar i att vara något gulligt och lite mysigt. Att man inte ser de viktiga effekter arbetet kan ha på hälsa och välbefinnande, och för att motverka till exempel ålderism.

Ett koncept som de har börjat titta mer på är Men’s Shed, som från början utvecklades som en gräsrotsrörelse i Australien. Där träffas framför allt äldre män för att göra praktiska saker tillsammans, vilket blir ett viktigt socialt sammanhang för dem. De har sett flera goda exempel där konceptet kombineras med generationsmöten, en plats där unga killar och äldre män kan mötas och lära av varandra på flera olika plan. En verksamhet som skulle kunna vara ett sätt att arbeta med det som allt för ofta skapar svarta rubriker i pressen idag, unga och gängkriminalitet.

– Det är ju så beprövat, de har kunnat se effekter väldigt tydligt och givet den debatt som är i Sverige nu är det verkligen någonting som man skulle vilja testa här, säger Maria Carlander.


Sara Bref

2023-03-22