Fler kan ta till sig MOOC:s om de kombineras med ”studiecirkeltänk”

Vid Campus Skellefteå pågår högre utbildning, forskning och ett arbete med att främja kompetensutveckling i Skellefteå med omnejd. Staden ligger mitt emellan två universitetsstäder, men på campus är dörren dessutom öppen till hela världen. Ida Lindh och hennes kollegor vid Campus Skellefteå har identifierat en pusselbit för att göra internationella MOOC:s mer tillgängliga och genomförbara – kör dem som en studiecirkel.

Ida Lindh Foto: Campus Skellefteå

Foto: Campus Skellefteå

– Via MOOC:s och de större plattformarna så kan man faktiskt hitta utbildning inom i stort sett alla områden, vilket möjliggör att du kan läsa en utbildning från vilket namnkunnigt universitet som helst hemma vid köksbordet, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I och med etableringen av den nya stora batterifabriken i Skellefteå så blev behovet av nya kompetenser tydligt. Självklart fanns redan färdiga MOOC:s på området, så i stället för att uppfinna hjulet (eller batteriet) igen bestämde man sig för att bjuda in intresserade till något som närmast kan liknas vid en studiecirkel.

Var och en läser den aktuella kursen från ett universitet ute i världen, men Campus Skellefteå erbjuder ett forum för veckovisa utbyten och diskussioner studenterna emellan. En samtalsledare håller i träffarna, men har inte en lärarroll. Frågeställningar från kursen kan kopplas till den lokala kontexten och det finns möjlighet att exempelvis bjuda in lokala företagare för att ytterligare koppla kursens material till en verksamhet.

Ett urval

Ida Lindh och hennes kollegor har örat mot marken för att dels snappa upp vilka MOOC:s som håller hög kvalitet och är aktuella, dels för att läsa av hur efterfrågan i Skellefteå ser ut. De lägger ut ett antal aktuella MOOC:s på sin hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., med en inbjudan att gå med i en lokal studiegrupp. Men de uppmuntrar också personer att själva leta igenom utbudet av MOOC:s.

Genom sitt arbete når de dem som vill lära men som inte själva kan eller orkar söka reda på kurser, eller som kanske inte ens vet att MOOC:s existerar. Dessutom gör upplägget att fler som registrerar sig på en MOOC faktiskt också slutför den.

Under pandemin har träffarna tvingats ut på internet, med följden att de har nått ännu en ny målgrupp – småbarnsföräldrar. Den som har en stund ledig på kvällen men som inte kan åka hemifrån har nu möjligheten att läsa en kurs, och Ida Lindh säger att det är något de tar med sig i sitt arbete efter pandemin. Det behöver finnas flexibilitet även i det flexibla så att säga.

Kompetensutveckling

Förutom att nå enskilda individer så riktar de sig även mot exempelvis fackförbund, kommunala förvaltningar och företag.

– Det är ett enormt behov hos yrkesverksamma, som vi inte når genom varken längre universitetsutbildningar eller ens kortare YH-utbildningar, utan där det behövs något annat som kan läsas under flexibla former, säger hon.

Bland annat har de ett samarbete med Mälardalens universitet (MDU), som har en speciell satsning för yrkesverksamma inom industrin som inte är behöriga till högre utbildning. Hos MDU finns nu ett paket av MOOC:s som tillsammans ger den behörigheten, vilket gör att personerna kan få kompetensutveckling samtidigt som de känner sig för angående fortsatta studier på området. Och kurserna kan de alltså läsa ”hos” Campus Skellefteå.

Framåt kommer de även att lyfta MOOC:s från Luleå tekniska universitet, riktade mot besöksnäringen.

– Vi tror att det är bra med livslångt lärande och kompetenshöjning i många olika branscher, säger Ida Lindh.

 

Sara Bref

2022-01-25