Sagor om mormor

Ett stipendium till en studie om berättelsens betydelse gav utrymme för ett praktiskt utforskande av en personlig berättarröst. Resultatet blev en annorlunda hembygdsbok.

Stockholms Arbetareinstitutsförening delade 2013 ut Anton Nyströmstipendiet till Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell. Stipendiet går till en studie av berättelsens betydelse men priset stimulerade också till att praktiskt utforska en egen berättarstil. Resultatet av detta blev en annorlunda hembygdsbok. Boken ”Sagor om mormor” handlar om en kvinna från Norsjöbygden i Västerbotten. Boken innehåller korta berättelser som bygger på en blandning av minnen och funderingar kring livet då och nu. Bokens kännetecken är att den …

... handlar om en vanlig kvinna från Norrlands inland

... kombinerar en personlig berättelse med vardagsfilosofiska betraktelser

... experimenterar med ett nytt sätt att skriva hembygdslitteratur

Tanken kring boken väcktes för flera år sedan och Bjursell har sporadiskt samlat material och samtalat med släktingar under flera år. I grund och botten ligger ett intresse för hur man levde i tidigare generationer. Med tiden kommer också en växande insikt om att varje individ är en länk i en kedja mellan generationer och där kunskap riskerar att gå förlorad om man inte för den vidare till nästa generation. Förutom det personliga intresset för bokens huvudkaraktär finns också en tanke om att bidra till dokumentation om hembygden.

Anledningen att jag gav ut boken är att jag ville bidra till att vanliga människor och framför allt kvinnor får synas i litteraturen. Mormor var en helt vanlig kvinna från Norrlands inland men för oss som kände henne fanns det något magiskt runt henne. Den här spänningen mellan väldigt vanlig och alldeles sagolik är intressant. Det finns något poetiskt i den typen av vardagsmagi.

Boken kan vara intressant för folk från trakten som känner till personer och platser eller den som har ett allmänintresse för lokalhistoria. Boken kan också användas i studiecirklar för att starta diskussioner om hur det var förr i tiden.

2014-01-07