Att arbeta med vuxnas lärande innebär att bidra till att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens. Syftet är att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning.

Var sker utbildning av vuxna?

Utbildning av vuxna sker via kommunal vuxenutbildning, inklusive vuxenutbildning för funktionshindrade, svenskundervisning för invandrare, yrkeshögskolan, folkhögskola, folkbildning, högskolor och universitet samt en mängd kompletterade utbildningar via privata aktörer.

Länkar om vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Yrkeshögskolan

EPALE

Lärare för vuxna undervisar men de ska också vägleda och inspirera samt hålla i utvecklingsplanering och förbättringar av verksamheten. Studier har visat att följande områden är grundläggande för en vuxenlärare att kunna:

1. Ämnet inklusive fackdidaktik (didaktik är läran om undervisningen)
2. Stötta lärprocessen hos de studerande
3. Analysera lärprocessen
4. Organisera grupper och kommunicera tydligt
5. Stötta personlig utveckling

Dessutom är det extra viktigt för vuxenläraren att ...
... vara öppen för vuxnas situation i utbildning
... skapa en trygg inlärningsmiljö
... kartlägga den vuxnes behov av lärande
... visa hur utbildning kan tillämpas praktiskt

Ovanstående kriterier enligt Bjarne Wahlgren, NCK, 2011.

Inom andragogik (vuxnas lärande) utgår man från 6 antaganden om vuxna i utbildning. Ett sådant antagande är att vuxna som studerar har ett behov av att veta syftet med studierna. Vuxna är problemorienterade i sina studier istället för att vara ämnesorienterade.

Se mer om Knowles' teori om andragogy (adult learning) via vår samling på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..