Förändringsledning och verksamhetsutveckling i skolorganisationer 7,5 hp

Förändringsledning och verksamhetsutveckling i skolorganisationer 7,5 hp

Skolchefsinstitutet erbjuder skolchefer att delta i kursen Förändringsledning och verksamhetsutveckling i skolorganisationer 7,5 hp. Kursen pågår mellan oktober 2017 till mars 2018 och har studie­takten kvartsfart, vilket motsvarar en arbetsinsats på 10 timmar/veckan.

Kursen arrangeras av Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Kursen tar sin utgångspunkt i ledarskapet kring förändringsprocesser. Kursen ger deltagarna en orientering i att leda förändrings- och utvecklingsarbete samt integrerar och stärker dem i sin roll och profession som chef och ledare. Kursen bygger på att deltagarna parallellt under kursens gång hanterar ett utveck­lingsarbete i den egna verksamheten.

Målgrupp

Ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet, med minst ett års yrkesverksamhet i ledande befattning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärande och undervisning

Kursen är en kombination av online-träffar i Adobe Connect och internatvistelse. Undervisningen bygger på en nära dialog mellan kursdeltagare och kursledare där vi utifrån teman varvar teoretisk kunskap med verksamhetsnära problemställningar kopplat till det egna utvecklingsarbetet i organisationen. Som förberedelse inför träffarna används inspelade föreläsningar och rollspel via interaktiv lärplattform (PingPong) i kombination med litteraturstudier och arbetsplatsanalyser. Lärplattformen används även som verktyg för nätverksbyggande och kommunikation under perioderna mellan träffarna.

Kursupplägg

Kursen är uppbyggd på fyra teman (sex träffar) som följer innehåll och struktur i ett utvecklingsarbete:

 1. strategier för utvecklingsarbete
 2. verksamhetsanalys, planering och ledning av utvecklingsarbete
 3. reaktioner och beteenden i förändringsprocesser
 4. implementering och hållbarhet i ett utvecklingsarbete.

Träffarna sker med efterföljande mellanperiod motsvarande ca 3–4 veckor. Då kursen bygger på deltagarnas hantering av egna utvecklingsprojekt kan individuell handledning komma att förläggas till mellanperioderna. Inför varje träff skall du förbereda dig genom att ta del av och reflektera över webbaserat material och kurslitteratur. Till vissa av träffarna skall du även ha gjort en inlämningsuppgift.

Kursplan

Här hittar du kursplanenPDF (pdf, 116.3 kB)

Kurstillfällen

 • Kursstart 11oktober på campus i Jönköping
 • 7 november (Adobe Connect)
 • 7-8 december (internat)
 • 10 januari (Adobe Connect)
 • 5 februari (Adobe Connect)
 • 22-23 mars (internat)

Internat

De två internatträffarna är förlagda lunch – lunch. Vid dessa tillfällen deltar hela gruppen vilket möjliggör ett mer dynamiskt arbete där vi arbetar i olika gruppkonstellationer och varvar föreläsningar med övningar och diskussioner. Även under internatet fördjupar vi oss i kursmaterialet. Vi vill betona vikten av att delta vid kursens samtliga träffar då dessa möten mellan deltagarna är mycket betydelsefulla både vad gäller erfarenhetsutbyte och framförallt för att öppna upp för dialog och samverkan mellan deltagarna.

Inlämningsuppgifter och examination

Kursen examineras genom tre individuella inlämningsuppgifter. För att få godkänt på kursen krävs även att ni är aktiva deltagare i onlineseminarium och på internat. Temat med till­hör­ande kursmaterial och inlämningsuppgift respektive analysuppgift läggs ut fortlöpande i Ping­Pong. Som betyg på kursen ges Godkänd eller Underkänd. För att få betyg godkänd på kursen skall utöver den obligatoriska närvaron, samtliga tre inlämningsuppgifter vara godkända.

Förberedelse

En viktig del i kursens förberedelse är att du som deltagare har ett samtal med din chef för att säkerställa att du i praktiken kan kombinera den tid kursen kräver, i genomsnitt 10 timmar per vecka, med dina arbetsuppgifter. Kursen har ett verksamhetsnära fokus där nya kunskaper kombineras med arbetsplatsnära undersökningar. Det förutsätter en kontinuerlig kommuni­ka­tion med din chef, och bör inledas med ett planeringssamtal före kursstart. Då den praktiska tillämpningen är ett väsentligt inslag i utbildningen, är du som deltagare en viktig pedagogisk resurs. Därför är det viktigt att du kan delta i samtliga kursträffar och att du får tid under mellanperioderna till kurslitteratur, webbföreläsningar och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur (kan komma att ändras närmare inpå kursstart)

 • Sandahl, Christer, Falkenström, Erika & von Knorring, Mia (2010) Chef med känsla och förnuft Stockholm: Natur och Kultur.
 • Savén, Bengt (2014) Ledarstegen: 5 steg till modigare ledarskap med struktur och tuff omsorg. Stockholm: Vulkan.
 • Stigendal, Lars (2010) Effektiv styrning, rapport (digital).
 • Utdrag ur böcker och artiklar tillkommer.

Kursansvarig/lärare

Annika Engström, JTH, e-post: annika.engstrom@ju.se

Kostnad

Avgiften är 26 300 SEK (exkl. moms) och inkluderar internat och kurslitteratur. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast den 30 juni 2017. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning. Du kommer att få kursinformation via post och e-post innan utbildningens start. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Kursens startar om det finns 16 anmälda deltagare och genomförs på kvartsfart mellan oktober 2017 och mars 2018. Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping ansvarar för kursens upplägg och genomförande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Anmälan

Anmäl dig till kursen senast 30 juni 2017. Anmälan är bindande.

Gå till anmälningsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antal lediga platser

16

Kostnad

26 300 SEK exkl. moms

Kursansvarig/lärare

Annika Engström, Tekniska högskolan

Utbildare

Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Cecilia Bjursell, Skolchefsinstitutet
E-post: cecilia.bjursell@ju.se