2019-05-27

Välkommen till Skolchefskonferens 3–4 oktober

I den här konferensen behandlas olika skolchefsperspektiv och frågor som diskuteras är: Hur ser skolchefsrollen ut i ett historiskt perspektiv, Vad var bakgrunden till att den åter reglerades, Hur har det blivit och hur kan skolchefens framtid komma att se ut? Dessutom får vi veta hur Skolinspektionen tar sig an granskningen av landets skolchefer.

Den 1 januari 2019 blev Sveriges skolchefer återigen reglerade och numera ska skolhuvudmän ha en eller flera skolchefer som bistår dem i arbetet. Även om de flesta huvudmän haft skolchef även då rollen inte var juridiskt reglerad så kommer uppdraget förmodligen att förändras med de nya lagkraven.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Jönköping University, FoU skola – Kommunförbundet i Skåne och Föreningen Sveriges Skolchefer.

Konferensen arrangeras på Teleborgs slott, Växjö.

För anmälan och mer information: Lnu.se/skolchef2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Obs! Begränsat antal platser.

Share this: