2017-09-26

Anmälan öppen till Skolchefsseminarium

Temat för detta seminarium är Att leda en evidensbaserad praktik. Vad är skolchefens roll och hur ser arbetet ut i olika verksamheter?

En evidensbaserad praktik handlar om att använda olika sorters kunskapskällor som underlag för beslut. Tre vanliga områden som ska ingå i bedömningen är vetenskaplig kunskap, upparbetad erfarenhet och situationens karaktär. Inom skolans värld är det lagstadgat att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - men vad innebär det här ur ett skolchefsperspektiv? Det kommer vi att fördjupa oss i på detta seminarium.

Skolchefsinstitutet nästa seminarium sker den 30 nov – 1 dec 2017. Du kan anmäla dig här.öppnas i nytt fönster

Share this: