2017-09-05

Skolchefsinstitutet startar ny kurs

Den 11 oktober drar kursen ”Förändringsledning och verksamhetsutveckling i skolorganisationer” igång.

Du hittar mer information om kursen och förkunskapskrav på följande länk: http://center.hj.se/si/utbildning/forandringsledning-och-verksamhetsutveckling-i-skolorganisationer-75-hp.html

Share this: