2017-09-05

På gång i höst

Skolchefsinstitutet håller i två kurser under hösten.

En doktorandkurs har redan startat och i oktober startar kursen ”Förändringsledning och verksamhetsutveckling i skolorganisationer” som har ett fokus på att göra teoretiska analyser på det egna praktiska arbetet. I slutet av terminen har vi den andra workshopen under året och vi kommer framöver att arbeta med två träffar för skolchefer varje år, en på hösten och en på våren.

Share this: