2017-06-13

Skolchefsseminarium II: Att leda en evidensbaserad praktik

Boka in den 30 november – 1 december för nästa seminarium vid Skolchefsinstitutet.

En evidensbaserad praktik handlar om att använda olika sorters kunskapskällor som underlag för beslut. Tre vanliga områden som ska ingå i bedömningen är vetenskaplig kunskap, upparbetad erfarenhet och situationens karaktär. Inom skolans värld är det lagstadgat att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - men vad innebär det här ur ett skolchefsperspektiv? Det kommer vi att fördjupa oss i på kommande seminarium.

Under hösten kommer detaljerad information kring programmet och hur du anmäler dig men boka datum redan nu.

Share this: