2017-02-23

Skolans styrning och ledning

Högskolan för lärande och kommunikation ger forskarutbildningskursen Skolans styrning och ledning under hösten 2017.

Till hösten startar en forskarutbildningskurs på ett tema som är av stort intresse för de skolchefer som redan är i forskarutbildning eller som är på gång att starta med detta. Du kan läsa mer om kursen Skolans styrning och ledning (7,5 hp) genom att klicka här.

Ett flertal spännande föreläsare är med i kursen (se bilaga till kursplan på hemsidan). Anmälan ska ske senast den 18 april och besked om antagning skickas ut senast den 12 maj, 2017.

Share this: