2017-02-23

Högskolekurs för skolchefer

Med start hösten 2017 kan skolchefer delta i kursen Förändringsledning och verksamhetsutveckling vid Jönköping University.

För att komma igång med kurser inom ramen för Skolchefsinstitutet erbjuder vi skolchefer att delta i en uppdragsutbildning som samtidigt kan ses som en del i verksamhetens utveckling. Kursen Förändringsledning och verksamhetsutveckling (7,5 hp) har studietakten kvartsfart, vilket motsvarar en arbetsinsats på 10 timmar/veckan. Kursen pågår mellan oktober 2017 till mars 2018 och riktar sig till ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet, med minst 1 års yrkesverksamhet i ledande befattning. En central del av kursen är att deltagarna parallellt under kursens gång hanterar ett utvecklingsarbete i den egna verksamheten. Inom kort kommer mer information samt en sida för anmälningar.

Share this: