2017-02-01

Skolchefsinstitutet invigs av landshövdingen

Skolchefsinstitutet invigs av landshövding Håkan Sörman den 2 februari.

Det blir både föreläsningar och workshop där målet är att ta fram kunskap om skolchefers situation. En summering av vad som framkom kommer att läggas ut här på hemsidan i efterhand.

Share this: