Nyheter

  • 2017-04-24
    Den 19 april träffades forskare och doktorander från hela Sverige för att komma igång med forskning om skolchefer och deras verksamhet. Det blev ett tillfälle att diskutera pågående projekt och framtida arbetssätt. En återkommande punkt var att forska med, inte om, skolchefer.
    Läs mer