OM JÖNKÖPING ACADEMY

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är ett samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Följ oss på Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Utbildning

Tillsammans med Dartmouth Institute i USA har vi byggt upp ett praktiknära magister- och masterprogram inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hela idén med programmet är att erbjuda en tät koppling mellan teori och praktik.

Forskning

Jönköping Academy har en interaktiv forskningsansats - dvs vi återkopplar till verksamheterna så att forskningen direkt kan bidra till förändringar och förbättringar.

Läs mer om aktuella projekt!

The Microsystem Festival

The Microsystem Festival celebrating 15 years!

Theme: MICROMASTERY
Feb 27-March 2018
Jönköping, Sweden

Anmälan!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

ICoHN - International Coproduction Health Network

2017 startade Jönköping Academy tillsammans med Dartmouth Institute ett nytt internationellt nätverk som ska utforska hur samskapande/coproduction kan förbättra hälsan hos människor.

Läs mer