OM JÖNKÖPING ACADEMY

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är ett samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Följ oss på Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Utbildning

Tillsammans med Dartmouth Institute i USA har vi byggt upp ett praktiknära masterprogram inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hela idén med programmet är att erbjuda en tät koppling mellan teori och praktik.

Forskning

Jönköping Academy har en interaktiv forskningsansats - dvs vi återkopplar till verksamheterna så att forskningen direkt kan bidra till förändringar och förbättringar.

Läs mer om aktuella projekt!

Utvecklingskraft

Den 30-31 maj arrangeras Utvecklingskraft 2018 på Elmia i Jönköping.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård.

Tema: Kraft till rörelse

Läs mer

ICoHN - International Coproduction Health Network

2017 startade Jönköping Academy tillsammans med Dartmouth Institute ett nytt internationellt nätverk som ska utforska hur samskapande/coproduction kan förbättra hälsan hos människor.

Läs mer