Vad tycker studenterna?

Vad tycker studenterna?

Studenterna som går masterprogrammet är personer från vård- och omsorgsverksamheter, flera av dem arbetar redan som ledare och chefer. Många fortsätter arbeta på heltid under studietiden och det finns en stark koppling mellan utbildningens innehåll och omsättningen i praktiskt arbete. Det sista året bygger helt och hållet på ett konkret förbättringsarbete som genomförs på den ordinarie arbetsplatsen.