Centre for Coproduction

Centre for Coproduction

Centre for Coproduction har som mål:

Att bedriva forskning, utbildning, innovation och nyttiggörande av kunskap i partnerskap och nätverk med dem Jönköping Academy är till för;

- i nära samverkan med praktiken d.v.s. nära den vardag där kunskaperna ska användas och komma till nytta

- med lokalt, regionalt, nationellt och internationellt engagemang i en globaliserad värld

Att aktiviteterna är samskapade, samproducerade och gemensamt utvärderade (co-creation, co-design, co-production och co-evaluation)

Uppbyggnaden av infrastrukturen för Centre for Coproduction pågår; samtidigt som flertalet aktiviteter har igångsatts är andra fortfarande under planläggning. Aktiviteterna leds av personal från Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare i samverkan med interna och externa partners.