Medarbetare

Medarbetare

Den strategiska satsningen från Jönköping University är en viktig grundbult för Centre for Co-production. Postdok Daniel Masterson, projektkoordinatör Sofie Rotstedt och en framtida professor inom co-production, är ett resultat av den strategiska satsningen.

Genom anslag från främst Region Jönköpings län har fler personer och arbeten knutits till oss, läs mer under menyn Pågående arbeten.