2019-12-12

Viktig forskning nu publicerad

Andreas Gremyr samskapar teknikstöd för psykvården

I arbetet med codesign av teknikstöd i psykosvården för att stödja samskapandet av vård för patienter och personal har psykosklinken på Sahlgrenska Universitetsjukhuset utvecklat en dashboard som testats från 2017. I samarbete med Trisha Greenhalgh vid University of Oxford har vi studerat komplexitetens roll i utveckling och spridning av det nya sättet att arbeta. Samarbetet har lett fram till två artiklar varav den ena nu har accepterats för publicering.

Som representant för Jönköping Academy i detta arbetet deltog Andreas Gremyr på National Institute for Health Research (NIHR) konferens MindTech 2019 Mental Health Technology Symposium i London den 5:e december, och diskuterade forsatta samarbeten.

På fotot: Andreas Gremyr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/doktorand Jönköping Academy, och Trisha Greenhalgh, Professor University of Oxford

Share this: