2019-08-30

Vilken effekt ger förbättringskunskap i praktiken?

I en studie om effekterna av ett mastersprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap rekommenderade alla personer som deltog i studien andra att gå utbildningen.

Det finns många studier om kursplaner för förbättringskunskap. De flesta studierna handlar om vad studenterna tycker om kursen eller vilken kunskap de tillägnar sig. När Jönköping Academy for Improvement and Health and Welfare (Jönköping University) skulle studera effekterna av sitt mastersprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap ville man gå längre, och studerade även vilka effekter mastersprogrammet gav i de verksamheter deras tidigare studenter var verksamma. Mastersprogrammet vänder sig till medarbetare inom välfärdssektorn och har funnits i 10 år. Sista året genomför studenterna ett större förbättringsarbete som de beskriver i en masteruppsats.

I studien använder forskarna Annika Nordin och Kristina Areskoug-Josefsson Kirkpatricks ramverk för att undersöka vilken effekt de tidigare studenterna upplever mastersprogrammet haft i praktiken. Kirkpatricks ramverk är en väletablerad modell för att utvärdera effekterna av en utbildning.

I en vetenskaplig artikel beskriver forskarna att tidigare studenter upplevde att deras kunskaper om förbättringskunskap ökat och att deras beteende på arbetsplatsen förändrats. Forskarna beskriver också att mastersprogrammet haft effekt på verksamheterna, t.ex. att processeffektivitet, följsamhet till riktlinjer och kvalitet förbättras. De tidigare studenterna upplevde även att programmet haft stor betydelse för den personliga utvecklingen. För att förbättra effekten av utbildningen lyfte de tidigare studenterna fram vikten av att arbetsplatserna ger dem stöd och utrymme för förbättringsarbete, t.ex. genom att efterfråga resultat. För att en verksamhet ska förstå effekten av en utbildning behöver således även den egna verksamheten granskas. En andra studie av mastersprogrammets effekter är avslutad och avses publiceras inom kort. I den artikeln beskrivs effekterna av programmet flera nivåer, inklusive en samhällelig nivå.

Den publicerade artikeln heter ”Behavioural and operational outcomes of a Master’s programme on improvement knowledge and leadership” och är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Leadership in Health Services https://doi.org/10.1108/LHS-09-2018-0049

Share this: