2019-06-04

Årets vinnare av Guldskalpellen korade

Jönköping Academys Boel Andersson-Gäre i juryn

Boel om juryns arbete samt motivering:

"Som ledamot i Guldskalpellens jury är det intressant och inspirerande att få läsa om alla kreativa förbättringar och innovationer som pågår runt om i landet inom vård och omsorg. I år var det särskilt roligt att enas om två vinnare från helt olika, men angelägna områden, som båda hade fokus på att ta vara på och utveckla det friska i såväl hälsofrämjande arbete med ungdomar genom dans som i systematiskt förbättringsarbete inom avancerad kirurgisk verksamhet. Trots så olika verksamheter enades juryn om att det också fanns mycket som förenade; båda arbetena grundar sig kunskapsbaserade och vetenskapligt utvärderade innovationer som genomförts med systematik och entusiasm.

Den gemensamma motiveringen löd:

För att på ett imponerande sätt ha mobiliserat och motiverat till bättre hälsa, utan dyra investeringar och med unga och gamlas egen kraft. Med vitt skilda koncept inom helt olika fält har kravlös dans och strukturerad vård vid kirurgi lyckats med den prevention som alltid efterfrågas, men är svår att nå. Årets Guldskalpellvinnare har med stöd i evidens metodiskt förnyat vårdens arbetssätt genom att ta vara på det friska."

Läs mer om vinnarna av årets Guldskalpell nedan:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/29/har-ar-arets-vinnare-av-guldskalpellen/

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/29/kravlos-dans-battre-an-lakemedel-for-unga-tjejer/

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/05/29/kortare-vard-och-tryggare-medarbetare-med-strukturerat-arbetssatt/

 

Boel Andersson-Gäre. Foto: Patrik Svedberg

Share this: