2019-06-03

Två utvecklande dagar

Jag hade förmånen att tillbringa två dagar på Regionens mötesplats Utvecklingskraft på Elmia i Jönköping, och tar med mig många intryck därifrån.

Det var en god bredd på programmet med nästan 60 olika seminarier och därtill föreläsare och workshops. Jag tycker personligen att Johan Gustafssons berättelse om hur en motorcykelresa genom Afrika, som slutade i fem års fångenskap hos en islamistisk sekt, gjorde starkast intryck. Han berättade hur man håller modet uppe. Trots att omständigheterna var minst sagt ovanliga, gav Johans berättelse mycket lärdom i gruppdynamik och hur viktig känslan av sammanhang är, för att överhuvudtaget finna livet meningsfullt.

Existentiell hälsa
Cecilia Melder, teol. Dr. i religionspsykologi, Enskilda Högskolan Stockholm resonerade kring utmaningarna i att mäta det som är grunden i en människas liv. Studier som gjorts visar att den existentiella hälsodimensionen har en stor betydelse för hur man själv upplever sin hälsa. Cecilia arbetar för att denna dimension ska kunna stärkas och bli en viktig resurs i hälso- och sjukvården.

Glädje på jobbet
Jag blev förvånad över de studiers om presenterades som visar att endast 10 % känner djup meningsfullhet med sitt arbete! Derek Feeley, VD för Institute for Healthcare Improvement betonade att man utifrån dessa resultat bör fokusera på att skapa arbetsglädje på jobbet.

Tydligt patientperspektiv
Det var roligt att se att det var så många patienter/brukare på mässan och att dessa lyftes fram som en viktig resurs. Och sen gläder det förstås en JA-anställd att se så många av våra nuvarande och fd masterstudenter som föreläsare och besökare, då blir man förstås lite extra stolt.

Så tack Region Jönköpings Län för en väl genomförd mässa! Och ett speciellt tack till folkhälsochefen Jesper Ekberg som överraskade genom att ta ton i foajén och få sina medarbetare med sig. Det var toner som gav arbetsglädje!

Text och foto:
Sofie Rotstedt, projektledare för Centre for Co-production på Jönköping Academy

Sara Elofsson och Anna Larsson föreläste utifrån Bästa möjliga vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Sara och Anna var på Utvecklingskraft utifrån sina yrkesroller, men är därtill även studenter på Masterprogrammet.

Christina Wandt från Levande Bibliotek, var en av mässans besökare som var där utifrån sin egna erfarenhet.

Hur bibehåller man hoppet? Johan Gustafsson berättar om hur motorcykelfärden i Afrika som slutade med 5 års fängelse i Mali.

Felicia Gabrielsson-Järhult, Boel Andersson-Gäre och Sofie Rotstedt från Jönköping Academy

Jönköping Academys Marlene Ockander, Tony Andersson och Boel Andersson-Gäre med ballonger.

Share this: