Ongoing projects

Ongoing projects

  • How can patients and staff together prevent and act against abuse in health care? The Swedish Reaseach Council – Marlene Ockander, Boel Andersson Gäre
  • User-driven digital development in rural areas for health, welfare and attractiveness – a prestudy /Brukardriven digital utveckling på landsbygden för hälsa, välfärd och attraktivitet – förstudie – LEADER Astrid Lindgrens hembygd, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – Marlene Ockander, Sofi Fristedt, Paul Nystedt (Projektägaren är Coompanion Jönköpings län, andra forskare som finns med från JU finns på Jibs och är Guenola Nonet, Tomas Müllern och Mark Edwards.)
  • Knowledge platform for Social Innovation /Kunskapsplattform för social innovation, Vinnova, Marlene Ockander m.fl.
  • Social Innovation for Regional Development (SIRU) /Social innovation för regional utveckling (SIRU) - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jönköpings län, Jönköping University och Coompanion Jönköpings län - Marlene Ockander, Paul Nystedt m.fl. (Projektet ägs av Linköpings universitet.)
  • QUASER (Quality and Safety in European hospitals), Boel Andersson-Gäre tillsammans med internationell forskningsgrupp. Ett forskningsprojekt kring kvalitet och säkerhet på sjukhus som fick tre miljoner euro från EU-kommissionens 7:e ramprogram för hälsoforskning. Jönköping Academy är en av sex organisationer från UK, Norge, Holland, Portugal och Sverige som medverkar i projektet.