Robert Sarkadi Kristiansson

Robert Sarkadi Kristiansson

Chefsläkare Hälsa och habilitering Region Uppsala

Forskningsintresse

Integrated care - Kvalitet i vård då fel vårdgivare är involverade. Exempelvis samarbetet mellan kommunala boenden (särskilda boenden för äldre) och regionala/landstingsfinansierade läkarinsatser. Inom mitt avhandlingsarbete är jag specifikt intresserad av underliggande mekanismer för åderinskrivningar i slutenvården inom 30 dagar av personer med hjärtsvikt.

Aktuella projekt

Studie av mekanismer för återinskrivningar av personer med hjärtsvikt. Ett kvalitetsutvecklingsarbete där vi förökar säkerställa att alla patienter, 3000 st som finns på länets särskilda boenden skall ha en individuell vårdplan. Det är stipulerat i riktlinjer, överenskommet och har en djup förankring i alla yrkeskategorier. Ändå har vi boenden med en variation mellan 0-100% och ett snitt på 65%. Vad behöver vi göra för att göra det som alla vill, som alla vet är rätt och som våra patienter har rätt till?