Encell

Avhandlingar

Här presenteras några doktorsavhandlingar med kopplingar till interaktiv forskning.

Att framkalla och förändra ordningen - aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer, Eva Amundsotter, Luleå tekniska universitet 2009

Befria datorhjältinnorna från pojkrummet - en projektledares erfarenheter tolkade genom interaktiv metod och teori, Annika Olofsdotter Bergström, Luleå tekniska universitet 2009

Det motsägelsefulla partnerskapet - en studie av utvecklingspartnerskap inom EQUAL-programmet, Sofia Wistus, doktorsavhandling, Linköpings universitet 2010

Det är inte bara att lägga schema: implementeringsformer vid in- och genomförande av flexibla arbetstidsmodeller i kommunernas sociala omsorgsverksamheter, Marianne Westring Nordh, Luleå tekniska universitet 2007

Empowermentprocesser — ett sätt att öka långtidssjukskrivna kvinnors resurser? En studie om att återta balansen i arbetslivet att återta balansen i arbetslivet, Ann-Christine Larsson, Linköpings universitet 2007

Engagemang efterfrågas: Hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean, Richard Berglund, Göteborgs universitet 2010

Forskarstött förändringsarbete i själva verket - att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. Anette Karltun, Linköpings universitet, doktorsavhandling 2007

IT i boendet - en infrastruktur för vardagslivet, Monika Brydsten, Stockholms universitet, doktorsavhandling 2008
Knäcka koderna: praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap, Annika Vänje, Luleå tekniska universitet 2005

Learning in collaboration - academic experiences in collaborative partnerships, Jan Karlsson, Lunds universitet 2008

Lärande nätverk - en social oas i utvecklingsprocessen, Mats Holmquist, Luleå tekniska universitet 2010
Mellan skilda världar - En studie av doktoranders lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor, Lillemor Wallgren, Linköpings universitet 2007

Om organisering av det regenerativa arbetet - samtal om roll, process och interaktivt meningsskapande, Ulf Ericsson, KTH 2010

Praktiskt taget — Aktionsforskning som teori och praktik — I spåren efter LOM, Agneta Hansson, Göteborgs universitet 2003

Samverkansnätverk för innovation - en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning. Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet 2010

The Leader as a Facilitator of Learning at Work - a study of learning-oriented leadership in two industrial firms, Anders Wallo, Linköpings universitet 2008

Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: en feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan. Claudia Gillberg, Växjö unicersitet 2009

Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter, Lotta Svensson, Linköpings universitet 2006

Tipsa oss

Tipsa oss gärna om ytterligare avhandlingar där en interaktiv forskningsansats eller aktionsforskning använts.

Skicka tipset till erik.lindhult@mdh.se

Dela |