Encell

Helene Ahl

Professor i företagsekonomi

Helene Ahl, ekon.dr., är professor i företagsekonomi med inriktning på lärande och genus. Hon är verksam i Encell och forskningsledare för forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hon leder där forskningen om livslångt lärande som för närvarande omfattar ett tiotal olika forskningsprojekt och lika många medarbetare. Ahl har forskat om forskning – hennes avhandling handlade om hur forskningen om företagande påverkas av föreställningar om genus. Hon har också skrivit om motivation och vuxnas lärande, om empowerment, om genus i högre utbildning och om genusaspekter på kvinnors företagande och politiken för detsamma. För närvarande leder hon forskningsprojektet Embla om genusperspektiv på företagande och tillväxt, som finansieras av Vetenskapsrådet (www.emblaresearch.se). Dessutom har hon utvärderat ett antal jämställdhetsprojekt och är flitigt anlitad som expert på området.

Läs mer om Helene Ahls forskning här.

  • Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). How the Men’s Shed idea travels to Scandinavia. 57(3), 316-333 Mer information
  • Ahl, H., Marlow, S. (2017). Gendering entrepreneurship: have the sisters done for themselves?. Mer information
  • Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Sköld, B., Tillmar, M. (2017). Entrepreneurship in rural areas: The role of women?. Mer information
  • Ahl, H., Marlow, S. (2017). Postfeminist times: New opportunities or business as usual?. Mer information
  • Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2017). Women’s entrepreneurship in rural areas: A literature review. Mer information

Alla träffar från DiVA (102)
Dela |
Helene Ahl - professor i företagsekonomi

Kontakt

E-post: helene.ahl@ju.se
Telefon: 036-10 14 44