Encell

Helene Ahl

Professor i företagsekonomi

Helene Ahl, ekon.dr., är professor i företagsekonomi med inriktning på lärande och genus. Hon är verksam i Encell och forskningsledare för forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hon leder där forskningen om livslångt lärande som för närvarande omfattar ett tiotal olika forskningsprojekt och lika många medarbetare. Ahl har forskat om forskning – hennes avhandling handlade om hur forskningen om företagande påverkas av föreställningar om genus. Hon har också skrivit om motivation och vuxnas lärande, om empowerment, om genus i högre utbildning och om genusaspekter på kvinnors företagande och politiken för detsamma. För närvarande leder hon forskningsprojektet Embla om genusperspektiv på företagande och tillväxt, som finansieras av Vetenskapsrådet (www.emblaresearch.se). Dessutom har hon utvärderat ett antal jämställdhetsprojekt och är flitigt anlitad som expert på området.

Läs mer om Helene Ahls forskning här.

  • Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2017). Women’s entrepreneurship in rural areas: A literature review. Mer information
  • Ahl, H., Marlow, S. (2017). Can sisters do it for themselves? Critiquing the possibilities of entrepreneurship through a postfeminist perspective. Mer information
  • Ahl, H. (2017). Inledning: Att ta tillvara mänskliga resurser. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 17-30). Lund: Studentlitteratur Mer information
  • Ahl, H. (2017). Det nödvändiga jämställdhetsarbetet. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 137-150). Lund: Studentlitteratur Mer information
  • Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K. (2017). Tales of heroine entrepreneurs. In: Colette Henry, Teresa Nelson, Kate Lewis (Ed.), Routledge companions New York: Routledge Mer information

Alla träffar från DiVA (98)
Dela |
Helene Ahl - professor i företagsekonomi

Kontakt

E-post: helene.ahl@ju.se
Telefon: 036-10 14 44