Encell

Claudia Gillberg

Affilierad forskare i pedagogik

Claudia Gillberg, fil.dr., är affilierad forskare i pedagogik vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation. 2009 disputerade hon på avhandlingen "Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling. En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan".

Gillberg har ett stort intresse för det livslånga lärandet, feministisk teori och deltagande och lärande i organisationer. De senaste åren har hon fokuserat på "disability studies" och hur tillgången till utbildning och arbetsmarknad ser ut för kroniskt sjuka och funktionshindrade barn och vuxna. År 2016 blev hon medlem av the British Centre for Welfare Reform, ett centrum vars syfte är välfärdspolitiskt förändrings, påverkans- och förbättringsarbete.

  • Gillberg, C. (2018). Feminism and healthcare: Toward a feminist pragmatist model of healthcare provision. In: P. Liamputtong (Ed.), Handbook of research methods in health social sciences Singapore: Springer Mer information
  • Gillberg, C. (2017). Against purity: living ethically in compromised times, by Alexis Shotwell, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2016. Taylor & Francis Mer information
  • Gillberg, C. (2017). Arbete i kunskapsintensiva organisationer när den fysiska närvaron blir omöjlig: kvinnliga anställda med kroniska sjukdomar. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 223-236). Lund: Studentlitteratur AB Mer information
  • Gillberg, C. (2016). A Troubling Truth: Chronic Illness, Participation and Learning for Change. Sheffield: Centre for Welfare Reform Mer information
  • Pajalic, Z., Persson, L., Gillberg, C. (2014). Implementing the Action Research approach in the context of Swedish municipal care: A facilitator’s reflections. Action Learning Action Research Journal (ALARj) 20(2), 114-129 Mer information

Alla träffar från DiVA (26)
Dela |
Claudia Gillberg - lektor i pedagogik

Kontakt

E-post: claudia.gillberg@ju.se