Encell

Christina Chaib

Docent i pedagogik

Christina Chaib, fil. dr, är verksam som docent i pedagogik vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Chaib disputerade 1996 på en avhandling om ungdomars teaterskapande. Hon forskar inom området vuxenpedagogik och hennes forskning handlar främst om frågor relaterade till arbetslivet. Kopplingen mellan ämnesteoretiskt kunnande och praktiskt arbete framstår ofta som yrkesinriktade utbildningars akilleshäl. Ett särskilt fokus har ägnats åt hur handledningen av de studerande gestaltar sig i kvalificerad yrkesutbildning.

I ett pågående projekt undersöks studenters sociala representationer av vad begreppen och fenomenen teori och praktik står för. Chaib var under 2008-2010 svensk ledare för ett EU-projekt om validering av informellt och icke-formellt lärande och har också ingått i en panel bestående av europeiska forskare som har undersökt kompetenser hos lärare vid undervisning av vuxna.

Publikationer


Alla träffar från DiVA (45)
Dela |
Christina Chaib - docent i pedagogik inom vuxenpedagogik

Kontakt

E-post: christina.chaib@ju.se