Encell

Ann Öhman Sandberg

Doktorand i pedagogik

Ann Öhman Sandberg, doktorand i pedagogik, följer i sin forskning tre utvecklingsprojekt finansierade av KK-stiftelsen. Utvecklingsprojekten som pågår under sex år är en del av en större satsning för att föra in IT i lärarutbildningen. Totalt omfattar de tre utvecklingsprojekten åtta lärarutbildningar på olika universitet och högskolor. I sin forskning studerar Öhman Sandberg hur man på ett lärosäte kan organisera för ett hållbart utvecklingsarbete, det vill säga hur projektens resultat kan leda till långsiktiga effekter. Forskningen har en interaktiv forskningsansats, dvs en ambition att forska med - inte på - deltagarna och sker i nära samverkan med utvecklingsprojekten. Öhman Sandberg är även knuten till APel (www.apel-fou.se), ett nationellt centrum för forskning och utveckling kring lärande i arbetslivet.

Läs mer om Ann Öhman Sandbergs forskning här.

Dela |
Ann Öhman - doktorand i pedagogik vid Encell

Kontakt

E-post: ann.ohman@hlk.hj.se