Encell

Ann Öhman Sandberg

Doktor i pedagogik

Ann Öhman Sandberg, fil.dr., har i sin forskning följt tre utvecklingsprojekt finansierade av KK-stiftelsen. Utvecklingsprojekten som pågick under sex år var en del av en större satsning för att föra in IT i lärarutbildningen. Totalt omfattade de tre utvecklingsprojekten åtta lärarutbildningar på olika universitet och högskolor. I sin forskning har Öhman Sandberg studerat hur man på ett lärosäte kan organisera för ett hållbart utvecklingsarbete, det vill säga hur projektens resultat kan leda till långsiktiga effekter. Forskningen har haft en interaktiv forskningsansats, det vill säga en ambition att forska med - inte på - deltagarna och sker i nära samverkan med utvecklingsprojekten. Öhman Sandberg arbetar på APel (www.apel-fou.se), ett nationellt centrum för forskning och utveckling kring lärande i arbetslivet.

Publikationer

Dela |