Encell

Böcker

2015

Sköld, Birgitta. (2015). Vad hände? Kvinnors företagande och de strukturella villkoren - en studie i spåren av den offentliga sektorns omvandling. Linköping: Linköping University.

2013

Appelkvist, Jenny. (2013). Det självklara företagandet?: Kvinnors
företagande i veterinärprofessionen. FiF-avhandling - Filosofiska
fakulteten - Linköpings universitet, ISSN 1401-4637; 107.

Sköld, Birgitta. (2013). Strukturerna och företagandet: en longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling. FiF-avhandling - Filosofiska fakulteten - Linköpings universitet, ISSN 1401-4637; 108.

2012

Andersson, Susanne; Berglund, Karin; Gunnarsson, Ewa & Sundin, Elisabeth. (Eds.). (2012). Promoting Innovation: Policies, practices and procedures. Stockholm: Vinnova.

Berglund, Karin; Johannisson, Bengt & Schwartz, Birgitta. (Eds.). (2012). Societal entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting. Cheltenham: Edward Elgar.

Dela |