Encell

EMBLA

Forskargruppen EMBLA är ett virtuellt excellenscenter inom genus och entreprenörskap.

EMBLA bildades 2012 när forskare från fyra lärosäten – Helene Ahl, Karin Berglund, Katarina Pettersson och Malin Tillmar – påbörjade ett gemensamt forskningsprojekt om kvinnors företagande. Projektet "Genusperspektiv på entreprenörskap och tillväxt" handlade om hur kvinnors organisering — eller feministisk aktivism — kan teoretiseras i en värld satt i stark strukturell förändring — från kollektivistisk och korporativistisk till individualistisk och entreprenöriell.

Gruppen döptes till EMBLA efter den första kvinnan i den nordiska mytologin. I kontrast till andra skapelseberättelser så skapades Embla och Ask som varandras likar, och på ett jämställt, likvärdigt och av varandra oberoende sätt.

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och pågick 2011–2016 under ledning av Helene Ahl. Idag har EMBLA blivit en etablerad forskargrupp som knutit till sig fler forskare och som beviljats medel till flera nya forskningsprojekt.

EMBLA består av:

 • Helene Ahl

  Helene Ahl, ekon.dr., är professor i företagsekonomi med inriktning på lärande och genus. Hon är verksam i Encell och forskningsledare för forskningsmiljön Livslångt Lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
  Läs mer


 • Karin Berglund

  Karin Berglund, är fil.dr. i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap. Hon är verksam som professor i entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet, där hon även är centrumansvarig för "Stockholm School of Entrepreneurship".
  Läs mer


 • Katarina Pettersson

  Katarina Pettersson är fil.dr. och docent i kulturgeografi. Hon är verksam som forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.
  Läs mer


 • Malin Tillmar

  Malin Tillmar är professor i entreprenörskap vid Linneúniversitetet samt forskningsledare och biträdande centrumchef vid HELIX Excellence Center, Linköpings Universitet.
  Läs mer


Pågående forskningsprojekt

 • Kvinnors entreprenörskap - för en levande landsbygd?

  Sveriges landsbygd håller på att avfolkas. Det finns förhoppningar om att nyföretagande ska vända utvecklingen, men det talas tyst om att de nya företagen ofta är kvinnors.
  Läs mer
 • "Grön omsorg" på lantgårdar i Sverige - genusperspektiv på entreprenörskap i en förändrad välfärdsstat

  Ett intressant och växande fenomen i skärningspunkten mellan en förändrad välfärdsstat och kvinnors entreprenörskap på lantgårdar är "grön omsorg" – ett fenomen som kommer att studeras i detta projekt.
  Läs mer
 • Mammaprenörer i skärningspunkten mellan genus, företagande och den svenska välfärdsstaten

  En "mammaprenör" är en kvinna som startar företag efter att hon fått barn, ofta i branscher knutna till föräldraskapet, och med motivet att kunna förena barnomsorg med inkomstbringande arbete.
  Läs mer
Dela |

Publikationer inom EMBLA

EMBLA-forskare prisas för bästa paper 2016

Forskarna Birgitta Sköld och Malin Tillmar har tilldelats utmärkelsen "Outstanding Paper" inom ramen för Emerald Literati Network Awards for Excellence 2016.

Varje år delar Emerald Group Publishing ut "the Emerald Literati Network Awards", som innehåller två delar. Den ena delen handlar om att uppmärksamma framstående artiklar, bokkapitel och reviewers. Den andra delen handlar om att uppmärksamma artiklar som publicerats föregående år och sedan dess blivit citerade i stor utsträckning.

Nu har Malin Tillmar, en av forskarna i EMBLA, tillsammans med Birgitta Sköld tilldelats priset för "Outstanding Paper 2016" för sin artikel "Resilient gender order in entrepreneurship: the case of Swedish welfare industries". Artikeln är publicerad i tidskriften International Journal of Gender and Entrepreneurship (2015, vol 7, issue 1, p 2-26).

Läs mer om årets vinnare inom olika kategorierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.