Encell

FoU-projekt

FoU-projekt inom det livslånga lärandet och vuxnas lärande

Nedan presenteras forskningsprojekt som just nu pågår inom Encells verksamhet.

 • EMBLA

  Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och anslaget kommer från en särskild utlysning, som handlar om att långsiktigt främja den vetenskapliga utvecklingen inom genusforskning.
  Läs mer

 • KLOSS - Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan

  Svenska lärosäten behöver förstärka sin strategiska förmåga att samverka med det omgivande samhället. I projektet KLOSS (Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan) kommer tidigare erfarenheter av arbete med samverkansfrågor att systematiseras och därmed utgöra en grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.
  Läs mer

 • Tillämpat medarbetarskap

  Karin Kilhammar vid Encell kommer att följa Jönköpings kommuns implementering av en nyligen framtagen medarbetaridé.
  Läs mer

Dela |

Utvärderingar

Vi har även sammanställt en katalog över utvärderingar, som Encells medarbetare varit delaktiga i att ta fram under åren. Kolla in den här!

Tidigare projekt

Är du intresserad av tidigare projekt som Encells medarbetare varit involverade i? På sidan "Avslutade projekt" hittar du mer information.