Encell

Forskning

forskning inom livslångt lärande

Som nationellt kompetenscentrum är Encell en kanal för kunskapsspridning av forskning om det livslånga lärandet. Knuten till Encell finns forskningsmiljön Livslångt lärande, vars huvudsyfte är att bedriva forskning som rör det livslånga lärandets olika former och dimensioner.

Forskningen omfattar flera olika områden:

-          Motivation och vuxnas lärande
-          Lärande i arbetslivet
-          Validering av informellt och icke-formellt lärande
-          Lärande mellan generationer
-          Professionsutveckling och ledarskap

Dela |

Utvärderingar

Vi har även sammanställt en katalog över utvärderingar, som Encells medarbetare varit delaktiga i att ta fram under åren. Kolla in den här!