Encell

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Livslångt lärande och vuxnas lärande - Encell sprider forskning

Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - har på uppdrag av regeringen ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk.

Encell bildades 2001 och har Stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation. 

Till Encell finns knutet en styrelse, en nationell referensgrupp, samt internationella rådgivare.  

Dela |

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress: