Encell

Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.

2017

 

Oktober

SWERA, 4-5 oktober 2017, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I fokus är frågor om kunskapsbidrag och vetenskaplig kvalitet i avhandlingsarbete, vid tidskriftsarbete och publicering och vid styrning och granskning av forskarutbildning och forskning. Särskild uppmärksamhet ges doktorandernas arbete att bestämma kunskapsläge och strävan efter kunskapsbidrag.

Digitalisering och flexibelt lärande, 13 oktober, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) anordnar sin årliga höstkonferens om digitalisering och flexibelt lärande.

Trends 2017 - Which way to go? 17-19 October 2017, South Africalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Trends2017 conference, organised by The PASCAL Centre, is not just a mediocre conference, it’s a meeting place for thinkers that will be rethinking and reinventing education, government, jobs, products and services using the new trends in economics, social, demography and technology.

NGL 2017, 18-19 oktober 2017, Falunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
NGL2017 blandar teori och praktik gällande lärande och undervisning med stöd av teknik olika utbildningsområden. Den handlar om nya pedagogiska och teknologiska metoder och koncept som stödjer lärprocesser och individens sätt att lära.

Modellering och Problemlösning – matematikundervisning och lärande genom analoga och digitala kommunikationsformer, oktober 2017, Borlängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hur kan man arbeta med problemlösning och modellering i fysiska och virtuella klassrum? Hur kan man bedöma och hur kan digital teknik uppmuntra elever att presentera sina uppgifter? Genom att testa digitala metoder och ta del av inspirerande föreläsningar kommer vi gemensamt att arbeta med dessa frågor.

Svenska som andraspråk, 25-26 oktober 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

November

The 2nd World Congress on Access to Postsecondary Education, 1-3 November 2017, São Paulolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The overall conference theme is "Working Together for a Democratized Postsecondary Education: A Key to Sustainable Development".

Temadag Inkludering, 9 november 2017, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hur kan du som lärare bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Ta del av såväl nationell som internationell forskning kring framgångsrika strategier om inkludering i skolan. Välkommen till en praktiknära dag där olika modeller för lärande och undervisning presenteras.

Identity, Voice, Creativity, Action, 9-11 November 2017, Leedslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference will address the following themes: access to learning for older people, cultural dimensions of older people’s learning,
equality and diversity of older people’s learning, community learning, the role of adult educators and their work with older learners and older people learning in the cultural sector.

Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv, 13-14 november 2017, Bergenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Det norske Kunnskapsdepartementet, Nordisk ministerråd og Nordisk nettverk for voksnes læring/NVL inviterer til nytenkende konferanse om voksnes læring. Konferansen skal inspirere nordiske myndigheter og fagmiljøer i deres utvikling av praktisk politikk.

EAPRIL 2017, 29 November - 1 December 2017, Hämeenlinnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EAPRIL is the European Association for Practitioner Research on Improving Learning, both in education and professional practice, and brings together research and practice as well as educational and professional learning.

2018

Mars

Opportunities for lifelong learning in a changing world. Research, policy and practice, 21-23 March 2018, Cambridgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The key themes will include: • Lifelong learning pedagogies: critical, digital and flexible • Learning cities and regions • Social mobility and inclusion • Learning enrichment and well-being throughout life • Building capability for the workplace: apprenticeships, re-skilling, work-based learning. Proposals are welcome from those working in different countries and learning contexts.

Juni

3rd International Congress on Vocational and Professional Education and Training, 6-8 June 2018, Winterthur
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
In general, this conference addresses the issue of how VPET can be made fit for the future in the light of structural change and shifts in values (i.a. digitalisation and pluralisation). The focus will be on the adaptability of training content (curricula), ensuring that the systems continue to equip apprentices appropriately for the labour market.

Juli

ESREA seminar: Pioneers in European adult education, 4-6 July 2018, Parislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The aim of this European seminar is to explore biographical trajectories of theorists, initiators, and activists or of various forms of adult education, and to analyze what led them to become 'pioneers' in adult education. This requires reflection on the meaning of an 'adult education pioneer'. Another aim is to identify new figures, more particularly women pioneers, who, up to now, have not been recognized to the same extent as men.

Dela |

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress: