Encell

Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.

2015

November

Ökad digital delaktighet - så här gör man, 2 november 2015, Falunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Projektet Anpassad IT - vägen till digital delaktighet bjuder in till konferens för chefer inom LSS. Riksdagsledamot Per Lodenius är engagerad i frågor om livslångt lärande och möjligheten att få arbete när man har en funktionsnedsättning. Han kommer att inviga konferensen.

Mimers årliga forskarkonferens, 3-4 november 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mimers årliga forskarkonferens arrangeras i år tillsammans med Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm och Runö folkhögskola. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt relationen mellan folkbildning, civilsamhälle och sociala rörelser – tre närliggande och delvis överlappande kunskapsområden.

Informationsdag om vuxenutbildning, 4 november 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Under förmiddagen presenteras EPALE - webbplatsen för vuxenutbildare i
Europa. EPALE är en digital mötesplats för vuxenutbildare där du kan
komma i kontakt med kollegor inom hela Europa. Webbplatsen ger dig
möjligheter att hitta partners för projektsamarbeten, nya kontakter,
kommande kurser och konferenser, och mycket mer.

ALARA World Congress, 4-7 November 2015, Centurion, South- Africalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The theme of this World Congress is a challenge to Action Learning /
Action Research practitioners the world over, whether working in resource rich or more socio-economically challenged contexts, to explain how they are contributing to the creation of a fairer world.

Vuxnas Matematiksvårigheter, 5-6 november 2015, Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen anordas av ViS matematiknätverk och vänder sig i första hand till matematiklärare, specialpedagoger/-lärare och skolledare inom olika former av vuxenutbildning som möter elever i matematiksvårigheter.

Nationell konferens om det svenska ramverket för kvalifikationer, 11 november 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen och Skolverket inbjuder till en konferens om det svenska kvalifikationsramverket, hur det kan användas och hur ramverket förhåller sig till andra europeiska överenskommelser som Sverige ställt sig bakom.

The role of higher education in the process of professionalisation of adult educators, 11-13 November 2015, Cypruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The purpose of ESREA ‐ ReNAdET biennial meetings is to bring together researchers, policy makers and practitioners from the field to present and exchange their ideas on the role/s of adult educators and trainers in Europe as well as to discuss issues relevant to their professional status and development.

Kameran som verktyg för delaktighet och demokrati, 12 november 2015, GöteborgPDF (pdf, 402.5 kB)
Hur kan vi med kamerans hjälp skapa möjlighet att påverka samhället och ta tillvara kunskaper och erfarenheter som finns hos alla medborgare?

Nordiskas idékonferens med fokus på folkhögskolan och den aktuella flyktingsituationen, 17-18 november 2015, Kungälvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nordiska folkhögskolan i Kungälv arrangerar årligen en idékonferens om folkbildning. Syftet är att pedagoger och forskare i hela Norden ska kunna mötas och föra folkbildningens idéer framåt.

Konferens om Livsberättelseforskning, 19-20 november 2015, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen tar utgångspunkt i en bred och generös definition av begreppet Livsberättelser, vilket syftar till att öppna upp för olika teoretiska perspektiv och angreppssätt. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där livsberättelseforskning ligger i fokus och där pågående forskning ventileras och diskuteras i ett kreativt och tillåtande sammanhang.

The European Quality Assurance Forum (EQAF) Conference 2015, 19-21 November 2015, Londonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EQAF has been organised since 2006 and gained increasing popularity over the years. It provides a unique platform for the higher education and QA communities to follow, shape and anticipate developments in the area. The main purpose of the event is to foster a dialogue on quality assurance that bridges national and organisational boundaries and leads to a truly European discussion on QA in higher education (notably through the Bologna Process higher education reforms), thus creating a common European understanding of QA.

Seminar "Citizenship: Towards a new model?", 20-22 November 2015, Brusselslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EAEA member A.U.P.F. invites you to the seminar "Citizenship: Towards a new model?" that will take place in Cusset, France, from 20 to 22 November 2015. The seminar is organised together with University of Vichy.

Skolans ledarkonvent 2015, 24-25 november 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen riktar sig till förskolechefer, skolledare och skolchefer
och arrangeras av Friskolornas Riksförbund, Skolchefsföreningen, SKL och
Skolporten. Årets tema är att leda i förändring vilket speglas såväl utifrån individ- och gruppnivå som från ett forskningsperspektiv och ett praktiskt perspektiv.

Continuity and Discontinuity in Learning Careers: Potentials for a Learning Space in a Changing World, 25-27 November 2015, SevilleWord 2007 (word 2007, 17.4 kB)
In a changing world what potential learning spaces – formal and informal- can be identified to encourage adults, particularly non-traditional adults, to learn in ways which are beneficial and positive to them as well as in ways which enables them to challenge the inequalities they experience in society?

December

Lifelong Learning Week 30 November - 4 December 2015, Brusselslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The idea of organising Lifelong Learning Weeks aims to raise awareness of Lifelong Learning (LLL) in Europe and of the need to adopt a holistic and democratic approach at all levels of decision-making, implementation and evaluation. This is necessary if we want the EU to become a smart, sustainable and inclusive economy as set in the Europe 2020 strategy.

EAEA Policy Lunch: "Adult education: Achievements and Challenges Ahead", 1 December 2015, Brusselslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EAEA is delighted to invite you to its Policy Lunch, kindly hosted by MEP Therese Comodini Cachia, on Tuesday 1st of December from 12:00 to 13:00 at the European Parliament, Room A5F385.

Online Educa 2015 Conference 21st edition, 2-4 December 2015, Berlinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OEB 2015 will look at the challenge of modernity for education and training. We welcome your proposals for papers on how people, organisations, institutions and societies can use technology-enhanced education and training to accelerate the shift to a new age of opportunity.

Forskning som förändrar - kunskapskonferens om det civila samhället, 3 december 2015, StockholmPDF (pdf, 312.1 kB)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder i samverkan med IDEELL ARENA in till årets kunskapskonferens om det civila samhället för tjänstemän och förtroendevalda från offentlig sektor och det civila samhället.

Nationell konferens om folkbildningens roll för regional utveckling, 8 december 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Syftet med konferensen är att synliggöra folkbildningen som en mångsidig resurs i samhället och dess betydelse för den regionala utvecklingen. Under konferensen kommer vi bland annat att diskutera folkbildningens roll i regionala kompetensplattformar, regionala kulturplaner, socialfondsprojekt och nyanländas etablering i samhället.

Researching Work and Learning, 9-12 December 2015, Singaporelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Researching Work and Learning (RWL) conference is the leading
international research conference series in the field of work and learning. Established in 1999 and convened every two years, the conference provides a critical platform for researchers and professionals to share research in work and learning, engage in dialogu with colleagues and experts from around the world, and deepen their knowledge in the areas of work and learning.

Forskning – vad betyder det egentligen? 16 december 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Den 16 december presenteras årets upplaga av VA-barometern, som sedan 2002 undersöker allmänhetens attityder till kunskap, vetenskap och forskare.

2016

Februari

AVA Expert Seminar, 1-2 February 2016, Olsolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
AVA expert seminar is organised in the framework of the AVA project and thus addressed to European experts on validation, national and European policy makers as well as practitioners from different educational sectors.

Mars

"Resources of Hope" - The place of hope in researching learning lives, 3-6 March, 2016Word (word, 46 kB)
One goal of this conference is to encourage all participants to reflect on their research and to ask themselves about the meaning of hope, at both a social and maybe a more intimate and individual level, as well as methodologically:  where hope might lie, in short, in the business of doing research itself, in its myriad forms and dimensions. 

April

Folkhögskolans dag, 15-16 april 2016, Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
På folkhögskolans dag firas utbildningsformen folkhögskola över hela landet.

Maj

CASAE Annual Conference, 28-31 May 2016, Calgarylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The 2016 Conference of the Canadian Association for the Study of Adult
Education (CASAE) will be held at the University of Calgary in Calgary,
Alberta from 29 May to 31 May 2016 (preconference on 28 May 2016).

Juni

The 2016 University-Industry Interaction Conference, 1-3 June 2016, Amsterdamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The 2016 University-Industry Interaction Conference will be a global
meeting and discussion forum for researchers, practitioners and business
representatives on university-industry interaction, innovation and
entrepreneurship, where theory and practice are equally emphasised in
the programme.

Augusti

Nordic Literacy Conference, 14-16 August 2016, Turkulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The 3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference will take place on
14−16 August 2016 in Turku/Åbo, Finland. The event is hosted by FinRA,
the Finnish Reading Association. This is a Baltic/Nordic conference
hosted by a Baltic/Nordic country on an even year, as the European
literacy conference is held every odd year.

September

2016 Triennial ESREA Conference, 8-11 September 2016, Maynoothlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
This event is the 2016 Triennial Conference of the European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) and it will bring together researchers and scholars from across Europe and beyond to discuss learning, power and creativity.

Dela |


Ditt namn:

Din e-postadress: