Encell

Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.

2015

Oktober

Vuxnas Matematiksvårigheter, 1-2 oktober 2015, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen anordas av ViS matematiknätverk och vänder sig i första hand till matematiklärare, specialpedagoger/-lärare och skolledare inom olika former av vuxenutbildning som möter elever i matematiksvårigheter.

Symposium för lärare i svenska som andraspråk, 8-9 oktober 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Symposium 2015 fokuserar på det kollegiala lärandet som pedagogisk resurs. Symposium 2015 erbjuder ett tillfälle att ta del av aktuell forskning samt utveckla och fördjupa egna tankegångar i samspel med kollegor och forskare. Vad sker i mötet mella teori och praktik, mellan forskning och beprövad erfarenhet? Hur används tillgängliga resurser för att ge bäst effekt på elevernas lärande? Presentationer liksom workshops kommer både vara gemensamma och inriktade på specifika angelägenheter som rör grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

"Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education. History, Philosophy, Methodology and Practice", 8-10 October 2015, BelgradeWord (word, 45 kB)
The aim of the conference is to discuss what kind of research in adult education regarding gender are prevalent in academic communities, what are the philosophical and methodological backgrounds, how these issues influence formulation c of research questions, how they relate to current adult education practice and what attitudes and subjectivities of adult educators researchers produce. Besides looking at the present, we would like to explore how adult education history was constructed in relation to gender perspective and to offer possibilities to rewrite the past in a gender inclusive manner.

Alltid online? Sociala mediers roll för ungas politiska deltagande, 12 oktober 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Under seminariet kommer aktiva från olika studieförbund att presentera verksamhet som förenar digital teknik och politiskt engagemang. Kom och lyssna på exempel om wikipediaskribenter, organisering genom sociala medier och personer som blivit aktiva tack vare digitala hjälpmedelsappar.

VA-dagen: Från samverkan till medverkan, 12 oktober 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Citizen science – medborgarforskning – är en snabbt växande rörelse där allmänheten arbetar tillsammans med forskare.
Vad innebär detta för möjligheter och utmaningar för forskningen och samhället i stort? Kan citizen science bidra till mer demokratiska, inkluderande och öppna forskningsprocesser? Kan rentav alla kalla sig forskare i framtiden?

Kollaborativt lärande och mobila applikationer, 12-13 oktober 2015, MittuniversitetetPDF (pdf, 242.8 kB)
Forskargruppen HEEL (Higher Education and E-Learning) bjuder in till ett vetenskapligt symposium om kollaborativt lärande och mobila applikationer.
Du kommer att få möjlighet att utöka ditt professionella nätverk genom möten och diskussioner med människor som delar ditt intresse för mobila applikationer och kollaborativt lärande.

ELOA - Lifelong learning for older adults: Hopes, fears and expectations, 14-16 October 2015, Jönköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
At this conference we will have the opportunity to explore tensions between interpretations of lifelong learning among researchers working in the areas of older adult learning, educational gerontology, and adult education. Based on the assumption that diversity and openness contributes to deeper understanding that benefits society, organizations and individuals, we will meet to problematize different approaches and perspectives. We will invite papers that focus on theory, research or policy, and these will be discussed in parallel sessions.

The 26th ICDE World Conference, 14-16 October 2015, South-Africalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference will address open and distance learning in 21st century global higher education within the context of increasing demands for access, decreasing state resources and growing concern about the quality of provision. The Presidents' Summit will be held during the World Conference, and the High Level Policy Forum will be held on 17 October.

ProLiteracy U.S. Conference on Adult Literacy, 14-17 October 2015, Charlestonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
A PIAAC strand will be present at the ProLiteracy U.S. Conference on Adult Literacy.

PIAAC Workshop Week in Germany, 26-30 October 2015, Leibnizlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
GESIS offers a PIAAC Workshop Week, on October 26th – October 30th, 2015, sponsored by the German Federal Ministry of Education and Research.

National Career Pathways Network Conference, 28-30 October 2015, Dallaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Attendees will see how data from PIAAC’s assessment and background
questionnaire can help recruit strong partners for career pathways. They will also learn about a new online tool that can be used for assessment of participants at every step on a career pathway and provide
data for program evaluation too.

November

Ökad digital delaktighet - så här gör man, 2 november 2015, Falunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Projektet Anpassad IT - vägen till digital delaktighet bjuder in till konferens för chefer inom LSS. Riksdagsledamot Per Lodenius är engagerad i frågor om livslångt lärande och möjligheten att få arbete när man har en funktionsnedsättning. Han kommer att inviga konferensen.

Mimers årliga forskarkonferens, 3-4 november 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mimers årliga forskarkonferens arrangeras i år tillsammans med Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm och Runö folkhögskola. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt relationen mellan folkbildning, civilsamhälle och sociala rörelser – tre närliggande och delvis överlappande kunskapsområden.

ALARA World Congress, 4-7 November 2015, Centurion, South- Africalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The theme of this World Congress is a challenge to Action Learning /
Action Research practitioners the world over, whether working in resource rich or more socio-economically challenged contexts, to explain how they are contributing to the creation of a fairer world.

Vuxnas Matematiksvårigheter, 5-6 november 2015, Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen anordas av ViS matematiknätverk och vänder sig i första hand till matematiklärare, specialpedagoger/-lärare och skolledare inom olika former av vuxenutbildning som möter elever i matematiksvårigheter.

Nationell konferens om det svenska ramverket för kvalifikationer, 11 november 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitets- och högskolerådet, Arbetsförmedlingen och Skolverket inbjuder till en konferens om det svenska kvalifikationsramverket, hur det kan användas och hur ramverket förhåller sig till andra europeiska överenskommelser som Sverige ställt sig bakom.

The role of higher education in the process of professionalisation of adult educators, 11-13 November 2015, Cypruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The purpose of ESREA ‐ ReNAdET biennial meetings is to bring together researchers, policy makers and practitioners from the field to present and exchange their ideas on the role/s of adult educators and trainers in Europe as well as to discuss issues relevant to their professional status and development.

Kameran som verktyg för delaktighet och demokrati, 12 november 2015, GöteborgPDF (pdf, 402.5 kB)
Hur kan vi med kamerans hjälp skapa möjlighet att påverka samhället och ta tillvara kunskaper och erfarenheter som finns hos alla medborgare?

Nordiskas idékonferens med fokus på folkhögskolan och den aktuella flyktingsituationen, 17-18 november 2015, Kungälvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nordiska folkhögskolan i Kungälv arrangerar årligen en idékonferens om folkbildning. Syftet är att pedagoger och forskare i hela Norden ska kunna mötas och föra folkbildningens idéer framåt.

Konferens om Livsberättelseforskning, 19-20 november 2015, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen tar utgångspunkt i en bred och generös definition av begreppet Livsberättelser, vilket syftar till att öppna upp för olika teoretiska perspektiv och angreppssätt. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där livsberättelseforskning ligger i fokus och där pågående forskning ventileras och diskuteras i ett kreativt och tillåtande sammanhang.

The European Quality Assurance Forum (EQAF) Conference 2015, 19-21 November 2015, Londonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EQAF has been organised since 2006 and gained increasing popularity over the years. It provides a unique platform for the higher education and QA communities to follow, shape and anticipate developments in the area. The main purpose of the event is to foster a dialogue on quality assurance that bridges national and organisational boundaries and leads to a truly European discussion on QA in higher education (notably through the Bologna Process higher education reforms), thus creating a common European understanding of QA.

Seminar "Citizenship: Towards a new model?", 20-22 November 2015, Brusselslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EAEA member A.U.P.F. invites you to the seminar "Citizenship: Towards a new model?" that will take place in Cusset, France, from 20 to 22 November 2015. The seminar is organised together with University of Vichy.

Skolans ledarkonvent 2015, 24-25 november 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen riktar sig till förskolechefer, skolledare och skolchefer
och arrangeras av Friskolornas Riksförbund, Skolchefsföreningen, SKL och
Skolporten. Årets tema är att leda i förändring vilket speglas såväl utifrån individ- och gruppnivå som från ett forskningsperspektiv och ett praktiskt perspektiv.

Continuity and Discontinuity in Learning Careers: Potentials for a Learning Space in a Changing World, 25-27 November 2015, SevilleWord 2007 (word 2007, 17.4 kB)
In a changing world what potential learning spaces – formal and informal- can be identified to encourage adults, particularly non-traditional adults, to learn in ways which are beneficial and positive to them as well as in ways which enables them to challenge the inequalities they experience in society?

December

Online Educa 2015 Conference 21st edition, 2-4 December 2015, Berlinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
OEB 2015 will look at the challenge of modernity for education and training. We welcome your proposals for papers on how people, organisations, institutions and societies can use technology-enhanced education and training to accelerate the shift to a new age of opportunity.

Forskning som förändrar - kunskapskonferens om det civila samhället, 3 december 2015, StockholmPDF (pdf, 312.1 kB)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder i samverkan med IDEELL ARENA in till årets kunskapskonferens om det civila samhället för tjänstemän och förtroendevalda från offentlig sektor och det civila samhället.

Researching Work and Learning, 9-12 December 2015, Singaporelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Researching Work and Learning (RWL) conference is the leading
international research conference series in the field of work and learning. Established in 1999 and convened every two years, the conference provides a critical platform for researchers and professionals to share research in work and learning, engage in dialogu with colleagues and experts from around the world, and deepen their knowledge in the areas of work and learning.

2016

Mars

"Resources of Hope" - The place of hope in researching learning lives, 3-6 March, 2016Word (word, 46 kB)
One goal of this conference is to encourage all participants to reflect on their research and to ask themselves about the meaning of hope, at both a social and maybe a more intimate and individual level, as well as methodologically:  where hope might lie, in short, in the business of doing research itself, in its myriad forms and dimensions. 

Dela |


Ditt namn:

Din e-postadress: