Encell

Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.

2015

Mars

The future of adult vocational qualifications - design, funding and meeting employer demand, 3 March 2015, Londonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
This seminar will provide a timely opportunity to discuss the future of
England's adult vocational qualifications system following a series of wide-ranging Ofqual consultations on reform.

Can stories make a difference in a troubled world? Where, when, how? Life-based and art-based research: exploring their collective, social and political potential, 5-8 March 2015, MilanoWord (word, 39.5 kB)
The ESREA conference seeks to develop a sense of interconnectivity among life-based and arts-based narrative research, around the potential for individual but also collective transformations that might be triggered or chronicled by research. It will also be attentive to weaving into our work previous themes of our conferences: embodiment and narrative, critical reflection, social change, agency.

European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing, 9-10 March 2015, Brusselslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing (9 and 10 March 2015) aims to engage Europe's leaders to co-create a shared vision on how Europe can address the challenges and seize the opportunities arising from demographic change through ICT and innovation.

Arbetslivets Dag 2015, 12 mars 2015, Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arbetslivets Dag är en mötesplats där forskare, HR-personal, fackliga
företrädare, chefer, företagshälsor, studenter, konsulter och andra
arbetslivsintresserade kan mötas och ta del av varandras erfarenheter,
diskutera gemensamma intressen och knyta kontakter.

Adult Learning: Providing Lifelong Educational Opportunities 2015, 18 March 2015, Londonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
This policy briefing event will emphasise the reasons behind adults entering education, the importance of encouraging and facilitating such opportunities and provide expert advice into the best ways to do so. Speakers from a variety of fields will be sharing their knowledge of th sector and the processes, challenges and opportunities within it.

Vestlunddagarna, 19-20 mars 2015, Tollare Folkhögskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Årets konferens den 19-20 mars 2015 ställer frågor som rör det fria ordet i förhållande till demokratin. Vem har tillgång till det fria ordet och rätten att yttra sig i det offentliga rummet? Genom vilka kanaler och media, utifrån vilka förutsättningar och på vilka villkor? Hur skapas möjligheter och vilka är begränsningarna? Vem har, får och tar sig rätten att yttra och uttrycka sig? Vilket ansvartas för att upprätthålla en fri och öppen diskussion av samhället, i kulturlivet, i och av media?

Folkhögskolans dag, 21 mars 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folkhögskolans dag är en årligen återkommande dag då många av landets folkhögskolor visar upp sin skola och den unika skolformen folkhögskola.

Adult Education and the Planetary Condition - Sixth Nordic Conference of Adult Education and Learning, 26-27 March 2015, University of Tampere, Finlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The loose umbrella of the sixth biannual Nordic conference of adult education and learning is the place and function of adult education in a planetary perspective. It invites researchers to discuss their topics and results in the tension-field of local and global. Contributions relating adult education to social, economical, ecological and cultural issues are especially welcome, but the conference is open to all interested in encounters and dialogues within the Nordic adult education community.

April

Lärande på vuxnas vis, 13-14 april 2015, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vuxna har livserfarenhet, vana vid eget ansvar och andra tidsprioriteringar än ungdomar. Ändå talas det sällan om vuxnas lärande. I den pedagogiska diskussionen är det ungdomarnas behov och utmaningar som dominerar. Det vill ViS ändra på. Därför handlar 2015 års konferens om vuxnas lärande.

SETT2015, 14-16 april 2015, Kistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensens fokus på SETT2015 utgår från tre temaområden - Demokrati 2.0, Kollegialt lärande och Post-IT. Styrnings-/ och ledningsspåret pågår 14-15 april och riktar sig till alla skolledare, rektorer, förskolechefer, tjänstemän och politiker. I det allmänna lärar-/ och pedagogspåret den 14-15 april är mycket av innehållet riktat mot grund-, fritids-/ och gymnasieskola. Den 16 april kommer huvuddelen av innehållet vara riktat mot förskola och förskoleklass.

Maj

Framtidens lärande, 6-7 maj 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I maj är det dags för Framtidens Lärande. Där möter du, bland andra, kommuner och skolhuvudmän i framkant av skolans it-utveckling, när nya utmärkelsen Guldtrappan delas ut för första gången.

Högskola och Samhälle i Samverkan 2015, 28-29 maj 2015, Kalmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hur kan vi öka värdet i relationen mellan akademi och samhälle? Den
globala utvecklingen och de regionala utmaningarna kräver nya former för
kunskapsutbyte. Kunskap, utbildning och forskning spelar avgörande roll
för utvecklingen, men den måste sättas i arbete på fler sätt än
hittills.

Juni

Conference on Learning – outside the formal educational system and in alternating between formal, informal and non-formal learning, 1-3 June 2015, Oslolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference aims to take stock of the situation and analyze challenges within seven different but related areas of research: Philosophy of education and learning, Societal/historical organization of learning, Lifelong learning, Organizational learning/Learning organizations, Work Based Learning/Training, Adult learning, Vocational Education and training (VET) and Professional Education and Training.

EDEN 2015 - Expanding Learning Scenarios, 9-12 June 2015, Barcelonalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
How can the progressive and innovative academic and professional international community contribute in 2015 to the better understanding of the expansion of the educational landscape? The traditional classroom (four walls, one teacher, the learners and a few learning resources) is no longer an ideal place for education. Learning scenarios need to be more permeable to what happens outside these four walls.

Critical Perspectives on Professional Learning, 15 June 2015, Leedslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
This one-day conference is the seventh in a series on professional learning, organised by the University of Leeds, and Birkbeck, University of London. We define professional learning in broad terms. The conference will be of interest and relevance to those concerned with initial and ongoing professional learning, both in work and in educational contexts. This is reflected in our focus on professional learning in universities, workplaces and in continuing professional development and education.

Perspectives on Community Practices – Living and Learning in Community, 18-20 June 2015, Ljubljanalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Papers from the field of adult education and interdisciplinary fields, dealing with community learning, are welcome. The conference language is English.

Dimensions of Lifelong Learning: Past, Present and Future, 29 June - 1 July 2015, Warwicklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference will focus on the dimensions of lifelong learning: past, present and future and how and why changes have occurred over time. What role have adult educators played in these changes? What do we want to reclaim from the past as move forward? How have these changes affected the learning experiences and participation of adult learners?

Juli

The SCUTREA Conference: "It’s All Adult Education", 7-9 July 2015, Leedslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The SCUTREA Conference provides a platform for researchers and professionals who engage with the education of adults and lifelong learning to address key areas of national and international concern. This year the conference theme – ‘It’s All Adult Education’ – is also seeking to reach out to those researchers and practitioners whose work may not be primarily focused on adults and lifelong learning but who have developed a keen interest in this area.

The 9th International Conference in Critical Management Studies - Is there an alternative? 8-10 July 2015, Leicesterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The theme of this conference invites contributors to explore alternatives to the ubiquity of neoliberal market managerialism in all its many guises.  Critical Management Studies has been effective at mounting a critique of various elements of managerialist ideology, but less effective at exploring and promoting different ways of thinking about organizing and markets.

Intergenerational Action on a Global Scale, 21-24 July 2015, Honolulu, Hawaiilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Recognizing the great diversity of intergenerational actions – in terms of scale, population(s) served, needs addressed, and intervention strategies employed, we encourage you to be creative in your presentations. The major themes of the conference are: Age-Friendly Communities (with an
intergenerational lens); Environment (Physical and Built); Health & Wellness; Multigenerational Workforce; Lifelong Learning & Education; and Intergenerational Relationships in the Family. You proposal may address one of these or a different topic.

Augusti

Nationell konferens i pedagogiskt arbete, 13-14 augusti 2015, Karlstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Temat för konferensen är "Pedagogiskt arbete just nu – var är vi och vart är vi på väg?" Konferensen äger rum på Karlstads Universitet beläget strax utanför centrum. Programmet startar efter lunch torsdag den 13 augusti och pågår fram till lunch fredag den 14 augusti, med gemensam konferensmiddag på torsdag kväll.

Lärarlärdom, 19 augusti 2015, Växjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Linnéuniversitetet ansvarar i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad den årliga högskolepedagogiska konferensen Lärarlärdom 2015. Syftet med konferensen är att erbjuda ett forum som inspirerar till diskussion och kunskapsbildning om och kring lärande och undervisning i högre utbildning samt villkoren för denna verksamhet.

Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen - tvärvetenskapliga perspektiv, 20-21 augusti 2015, Uppsalalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer att arrangeras i Uppsala, torsdag-fredag, 20-21 augusti 2015. Arrangör är Utbildningshistoriska arbetsgruppen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, i samarbete med Utbildningshistoriska nätverket och Nordic Journal of Educational History.

September

The 27th Annual EAIE Conference, 15-18 September 2015, Glasgowlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
World economies are strengthening. Positivity is spreading. Education is evolving. As we cautiously head into a more fruitful economic era, it is only by acknowledging our individual strengths and combining them with the strengths of others that we can truly exploit the wealth of knowledge residing in Europe’s diverse nations. Economists will recognise the term ‘Wealth of nations’ from the fundamental classical economics work by key Scottish Enlightenment leader, Adam Smith.

Oktober

Symposium för lärare i svenska som andraspråk, 8-9 oktober 2015, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Symposium 2015 fokuserar på det kollegiala lärandet som pedagogisk resurs. Symposium 2015 erbjuder ett tillfälle att ta del av aktuell forskning samt utveckla och fördjupa egna tankegångar i samspel med kollegor och forskare. Vad sker i mötet mella teori och praktik, mellan forskning och beprövad erfarenhet? Hur används tillgängliga resurser för att ge bäst effekt på elevernas lärande? Presentationer liksom workshops kommer både vara gemensamma och inriktade på specifika angelägenheter som rör grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

ELOA - Lifelong learning for older adults: Hopes, fears and expectations, 14-16 October 2015, Jönköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
At this conference we will have the opportunity to explore tensions between interpretations of lifelong learning among researchers working in the areas of older adult learning, educational gerontology, and adult education. Based on the assumption that diversity and openness contributes to deeper understanding that benefits society, organizations and individuals, we will meet to problematize different approaches and perspectives. We will invite papers that focus on theory, research or policy, and these will be discussed in parallel sessions.

November

ALARA World Congress, 4-7 November 2015, Centurion, South- Africalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The theme of this World Congress is a challenge to Action Learning /
Action Research practitioners the world over, whether working in resource rich or more socio-economically challenged contexts, to explain how they are contributing to the creation of a fairer world.

Konferens om Livsberättelseforskning, 19-20 november 2015, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen tar utgångspunkt i en bred och generös definition av begreppet Livsberättelser, vilket syftar till att öppna upp för olika teoretiska perspektiv och angreppssätt. Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där livsberättelseforskning ligger i fokus och där pågående forskning ventileras och diskuteras i ett kreativt och tillåtande sammanhang.

December

Researching Work and Learning, 9-12 December 2015, Singaporelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Researching Work and Learning (RWL) conference is the leading
international research conference series in the field of work and learning. Established in 1999 and convened every two years, the conference provides a critical platform for researchers and professionals to share research in work and learning, engage in dialogu with colleagues and experts from around the world, and deepen their knowledge in the areas of work and learning.

Dela |


Ditt namn:

Din e-postadress: