Encell

Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.

2018

 

September

Interaktiv Forskning efter 20 år – utveckling och framåtblick, 17-18 september, 2018 Eskilstunalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Interaktiv forskning är en 20-årig tradition att forska i samverkan mellan akademi och samhällsaktörer som idag finns inom många ämnen i Sverige. En stor del av konferensen ägnas åt möten i pågående projekt runt aktuella frågeställningar för att tillsammans komma ett steg vidare. Frågor om hur området har utvecklats och vart vi är idag samt vilka möjligheter och utmaningar som finns kommer behandlas. Konferensen syftar till återblick samt framåtblick och tankar kring vad interaktiv forskning kan betyda i framtiden. Arrangör SIRA.

Oktober

IAEVG conference 2018 "A need for change", 2-4 october, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Labour mobility is greater than ever. In some countries there is talk of a ‘brain drain’, whilst at the same time companies are relocating in their quest for cheaper labour. Where do our educational and vocational guidance counsellors find themselves in all this? How can we deal with the current situation, and what will it be like in the future? What are the challenges facing us?

Inspirationsdag för dig som jobbar med vuxnas lärande, 4 oktober 2018, Stockholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Internationellt samarbete inom vuxenutbildningen – vad kan du göra? Hur har andra gjort? Universitets- och högskolerådet arrangerar en inspirationsdag för aktörer inom vuxenutbildning.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), 11-13 october 2018, Faro länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
"Older adults’ well-being: The contributions of education and learning". We can discuss well-being departing from very different scientific fields and question whether our practices as adult educators have an influence on older adults’ well-being. To take a focus on well-being in our scientific meeting seems appropriate to reach two main goals: first, it is sufficiently broad so that we can include most of the ongoing research processes on older adults. Secondly, it is a way to call for the scientific community reflection capacity, so to contribute to a clearer and rigorous understanding of the meanings of well-being later in life.

Nordplus Adult contact seminar on cultural heritage and heritage learning, 16-18 october, Östersund
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The contact seminar will provide opportunities for participants to find partner institutions from other Nordic and Baltic countries for future projects and applications. The seminar seeks to stimulate initiatives within the theme of cultural heritage and heritage learning.

Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet, 18-19 oktober 2018, Malmö
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dagens arbetsliv och organisationer präglas av en allt större komplexitet. Verksamhetsmålen är fler och ibland motsägelsefulla - processer och samverkande faktorer svåröverskådliga. Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Hur handskas vi med de utmaningar som uppstår? Konferensen arrangeras av CTA, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adult Education and struggles for democracy in precarious times, 19-20 october 2018, Linköping
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ESREAs nätverk Active Democratic Citizenship and Adult Learning anordnar en internationell konferens på temat "Adult education and struggles for democracy in precarious times".

Folkbildningens forskningsdag, 22 oktober 2018, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges folkhögskolor arrangerar Folkbildningens forskningsdag, en arena där praktiskt verksamma inom folkbildningen möter forskare. I år har forskningsdagen tema "Folkbildning som medborgarskapande. Om avmakt, motmakt och medmakt".

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans, 23 oktober, Stockholm länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arrangör: Skolporten. 

Matematik inom vuxenutbildningen, 24 oktober, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arrangör: Skolporten.

Nordic Approach to Sustainable Work – Towards new EU research challenges, 29-30 oktober, Lundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Policy discussions regarding the future of work have recently been revitalized. At the European level, the development of policies addressing the European Pillar of Social Rights clearly illustrates this process. The European Pillar of Social Rights identifies twenty sectors of policy development, research and innovative practices.

Forskning pågår! 31 oktober, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn. Få en inblick i den senaste forskningen inom just ditt område och möjlighet att träffa andra inom samma fält.

December

Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog, 4-5 december, Umeålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Resultatdialog är en årlig sammankomst som Vetenskapsrådet arrangerat sedan 2005. Syftet är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.

 

2019

International Interdisciplinary Conference on HRM, 3-5 april, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Centre for Global Human Resource Management (CGHRM) cordially invites scholars from all disciplines to an international interdisciplinary conference on HRM.

Sustainable adult education and learning in organisational settings, 13-15 may, Copenhagen
PDF
(pdf, 53.1 kB)8th Nordic Conference on Adult Education and Learning.

Dela |

Encells månadsbrev