Encell

Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.

2016

September

The idea is the idea of growth, 2 September 2016, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Deirdre N. McCloskey is a well-known economist and historian and rhetorician. She has written 17 books and around 400 scholarly pieces on topics ranging from technical economics and statistical theory to transgender advocacy and the ethics of the bourgeois virtues. McCloskey is a well-known free market economist.

Crossroads Conference, 5-9 September 2016, Budapestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference explores the ways in which social, cultural and geographical mobilities, transitions and transformations are interpreted, constructed and re-constructed through the theory and practice of intercultural education and aims to create an open forum for intercultural education theorists, practitioners, and students to engage with current issues. The conference is organised on the basis of strands focusing on specific thematic areas which are accompanied by student panels coordinated by early career researchers.

Adult Education in Cities and Regions - a European Perspective, 8-9 September 2016, Aachenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference intends not only to provide information, but to offer a social space of professional adult education dialogue, discussion and exchange between research, policy making and adult learning providers. Therefore, all participants are invited to present themselves and their activities linked to adult learning in cities and regions in one or another way.

2016 Triennial ESREA Conference, 8-11 September 2016, Maynoothlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
This event is the 2016 Triennial Conference of the European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) and it will bring together researchers and scholars from across Europe and beyond to discuss learning, power and creativity.

Education Culture Society Conference 2016, 12-14 September 2016, Wroclawlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The aim of the conference is the promotion of young academics as well as creation of an international transdisciplinary academic community. The main topics are usually problems of contemporary education related to the cultural and social change.

Work and education-cooperation and innovation - Education and vocational training of prisoners in the Nordic countries, 12-15 September 2016, Reykjaviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fra den 12 – 15 september 2016 afholder Nordisk Netværk for Fængselsundervisning en fællesnordisk konference om samarbejde og innovation i arbejdsdrift og uddannelse for indsatte i nordiske fængsler.
Konferencen, der afholdes hvert andet år på skift mellem de nordiske lande, er denne gang i Island med Kriminalvårdsstyrelsen i Island som hovedarrangör.

Folkbildningens forskningsdag, 13 september 2016, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Välkommen till en arena där praktiskt verksamma inom folkbildningen möter forskare! Vi riktar oss till företrädare för studieförbund, folkhögskolor, bibliotek och andra arenor i det civila samhället. Årets konferens tar upp folkbildningens roll och utmaningar när det gäller migration, inkludering och delaktighet.

Kartläggning av nyanländas lärande, 15 september 2016, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Den 15 september bjuder Skolporten in till en konferens om nyanländas lärande. Konferensen tar upp frågor som: Vem ska ansvara för kartläggningen av nyanländas lärande? Vem gör vad? Och vilken kompetens behövs på skolan?

Etiken i praktiken, 15-16 september 2016, Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En mötesplats för oss alla som arbetar med specialpedagogik inom vuxenutbildningen i Norden. Vi är så många som vill ge alla elever de bästa möjligheterna till lärande utifrån en god etisk grund. Hur gör vi på bästa sätt? Kan det bli bra på olika sätt? Låt oss ta del av forskning, relevant yrkeskunskap och personliga erfarenheter och reflektera över våra praktiker.

Vad ska folkhögskolan vara? 19 september 2016, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hur ska folkhögskolorna kunna stödja folkrörelser och det civila samhället? Den frågan är i hög grad aktuell med anledning av förslaget till bidragssystem.

2016 Lifespan Respite Learning Symposium, 20-22 September 2016, Denverlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The theme for the conference is Elevate Respite, reflecting the innovations being made toward respite care in Colorado and nationwide. The need for respite care services and supports is greater than ever before and continues to climb, with nearly 4 in 10 Americans serving as family caregivers.

Att möta människor - en gemensam nätverkskonferens inom ViS, 23 september 2016, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tre nätverksgrupper ViS Matematik, ViSa Administratörer och SiV Studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen inbjuder till konferens i Stockholm.

The Creative Age: Global Perspectives on Creativity & Aging, 24-28 September 2016, Washington DClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
With special emphasis on Global Brain Health, Age Friendly Communities, and Creative Caregiving the conference will refresh, equip, and inspire your work – across the street and around the globe as we learn and engage with one another.

Folk&bildning, 26 september 2016, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Branschorganisationen Studieförbunden bjuder in till Folk&bildning, en dag om de tio studieförbunden som samhällsaktörer. Teman för dagen är ungas arbetsmarknad och nyanländas etablering.

International Adult Education Conference in Croatia, 26-28 September 2016, Zagreblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Croatian Andragogy Society organises an international conference on adult education and so far, 6 conference have took place. These conferences are a place for presenting new scientific research results in the field of adult education, a place for discussion and a meeting place for scientist from neighbouring countries and other European countries.

Assets Learning Conference, 28-30 September 2016, Washington DClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
As the only event of its kind to address the entire range of moments that affect an individual’s or family’s financial well-being, the ALC offers sessions about savings for adults and children, entrepreneurship and self-employment, homeownership, strategies to close the racial wealth divide, the integration of financial capability services and more.

Oktober

Promoting Adult Education under the Erasmus+ Program, 6-7 October 2016, Lisbon
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Portuguese Erasmus+ Education and Training National Agency is glad to announce that registration is now open for the PT NA Transnational Cooperation Activity (TCA) "Promoting Adult Education under the Erasmus+ Program", which will be held in Lisbon, 6 and 7 October 2016.

Cedefop Policy Learning Forum (PLF), 6-7 October 2016, Thessaloniki
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The PLF on defining and writing of learning outcomes for VET qualifications targets national and sectoral experts directly involved in the writing of learning outcomes for VET. Note that the number of participants will be limited: an early indication of interest in the event will therefore be appreciated.

Digital Skills for Future Work, 6-8 October 2016, Ghentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
For the ninth year Telecentre Europe will organise its annual conference under the theme of Digital Skills for Future Work. This year the event will be hosted by Belgian member Digipolis Ghent at the NH Gent Belfort Hotel in Ghent.

Morgondagens vinnare, 10-11 oktober 2016, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Universitets- och högskolerådet bjuder, i samarbete med Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan, in till två fullspäckade dagar där du får veta mer om hur internationella utbyten och utlandspraktik kan öka yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.

Employability and Skills Wales Convention 2016, 13 October 2016, Cardifflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Convention brings together high profile speakers from across the whole journey from pre-employment to post employment support; including contributions from Welsh Government, Department for Work and Pensions, Jobcentre Plus, training providers and other stakeholders across Wales.

Skolledarkonferens - Anpassat lärande, en organisatorisk utmaning, 18 oktober 2016, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För åttonde hösten i rad inbjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Västra regionen till en heldagskonferens för rektorer och skolledare. Moderator är Per Skoglund, SPSM. Konferensen är kostnadsfri, men utebliven närvaro utan avanmälan senast den 5 oktober faktureras 500kr + moms.

International conference on competence theory, research and practice, 19-21 October, Wageningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Professional competence can leave much to be desired, but also way over what can be expected. Was the rescue of Apollo XIII a matter of superior expertise, brilliant capability or extreme competence? The question is, does this word game really matter? These, and more, questions will be raised during the international conference on competence theory, research and practice.

The Online, Open and Flexible Higher Education Conference, 19-21 October 2016, Romelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
European higher education is now also challenged by developments as larger student numbers and yet keeping an excellent quality level; by the growing demand in society for continuing professional education for innovation in businesses; and by the movement for open education. Recently, the refugee crisis has led to an emergency situation that additionally challenges the higher education sector. Generations and possibly countries will be lost, if higher education is not provided for them. Flexible education is an essential part of the solution.

Högre utbildning – ett haveri? 25-26 oktober 2016, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Högre utbildning går igenom en tid av stora utmaningar. Anslagen minskar och kraven ökar på att dra in externa medel. Utbildningen blir också mer och mer global. Regeringen sätter höga krav på kvalitetssäkring inom högre utbildning men hur rättssäkert är det egentligen? Hur påverkar införandet av ett nytt kvalitetssäkringssystem och mäts resultaten på rätt sätt?

November

Nordic Working Life Conference, 2-4 November 2016, Tamperelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The main theme of the conference, "Hard Times?", will involve discussion on the connection between the current crises and working life. In the recent past, the globalisation of production became commonplace, but the Nordic countries survived this process. However, in the present day, trends indicate that this situation might have changed.

EDU World 2016, 4-6 November 2016, University of Pitesti, Romanialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The aim of this conference is to create a debate conference concerning the great challenges which the contemporary society addresses to education of everywhere: globalization, interculturality, development, communication, partnership, profesionalisation, qualification.

Mimers årliga forskarkonferens, 8-9 november 2016, Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I år arrangeras konferensen i samarbete med Institutionen för Urbana Studier vid Malmö högskola och Region Skåne. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt den samtida flyktingsituationen och dess utmaningar för folkbildningen i ljuset av de satsningar som nu görs på bland annat studieförbund och folkhögskolor i Norden.

Making learning visible, 10-11 November 2016, Thessalonikilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Validation of non-formal and informal learning is about making visible and giving value to this diverse and often unique learning. One major purpose of validation is to make it possible for individuals to take advantage of the outcomes of their learning experiences and use them to gain access to employment and/or education opportunities.

NECE 2016 "Crossing Borders. Migration and Citizenship Education in Europe", 10-12 November 2016, Zagreblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Through a number of activities, NECE aims to provide transparency about stakeholders and approaches in citizenship education, and to inspire transnational discussions on the topics and challenges facing the field. It brings together academics, practitioners, and policymakers at the European level, and stimulates knowledge transfer and information exchange on good practices – thereby raising awareness of the impact of citizenship education and fostering co-operation and projects.

Aging in a multicultural world – individual and social contexts of learning, 17-19 November 2016, Wroclawlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The aim of the 7th ELOA conference is to discuss what kind of research, regarding culture, is present in older adult education in academic communities. What are the cultural, social, philosophical and psychological backgrounds of learning of older adults? How do these issues influence the formulation of fundamental life and professional questions in a changing multicultural world and an aging society?

Nurturing solidarity in diversity: an interdisciplinary colloquium, 23-24 November 2016, Antwerplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
This colloquium aims to put the spotlight on scholarship that develops conceptual and practical tools for interventions aimed at nurturing solidarity-in-diversity.

Making learning visible, 28-29 November 2016, Thessalonikilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Cedefop has been working systematically on the issue of validation of non-formal and informal learning since the late 1990s and sees this conference as an opportunity to reflect on the long-term developments in this area – focussing both on what has been achieved and what remains to be done.

OEB 2016, 30 November - 2 December 2016, Berlinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Theme 2016: Owning Learning. Tomorrow’s learning is about ownership. We will own our learning. We will control what, where, when and how we learn. We will access, link, combine, interpret and interact with knowledge. We will be empowered as never before. We will make learning work for us.

December

Euroskills, Yrkes-EM, 1-3 december 2016, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Den 1-3 december 2016 samlas ungdomar från hela Europa i Göteborg för att tävla i yrkes-EM i 35 olika yrken. Besökarna får möjlighet att inspireras av de bästa, prova på alla yrken och upptäcka sina egna talanger.

The European Vocational Skills Week, 5-9 December 2016, Brusselslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The European Commission organises the first European Vocational Skills Week to inspire people to discover and use their talent through vocational training. We want to showcase high-quality VET programmes as a stepping stone to fulfilling careers.

Mötesplats sfi 2016, 6-16 december 2016, flera orterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mötesplats sfi 2016 är en kostnadsfri konferens som riktar sig till sfi-lärare, huvudmän och rektorer. Mötesplats sfi 2016 ingår i en serie konferenser på följande orter: Göteborg, Luleå, Arlanda

2017

Januari

The Marketing in Education and Recognition of International Talent (MERIT) summit, 18-19 January 2017, Barcelonalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Marketing in Education and Recognition of International Talent (MERIT) summit is the new venue for generating and sharing innovative ideas within the higher education sector. Organised by Advent Group, MERIT is a forum for diverse professionals including corporate HR executives, executive education senior representatives, fresh graduate talent and education marketers.

Februari

Getting of wisdom – Learning in later life, 12-18 February 2017, Australia and New Zealandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The one week Exchange, including three one day conferences, is a unique collaboration between the Education and Learning by Older Adults (ELOA) Network of ESREA (European Society for Reserach into the Education of Adults); Adult Learning Australia (ALA), the peak adult and community education in Australia; Federation University Australia, and ACE Aotearoa, the peak organisation inclusive of New Zealand's diverse Maori, Pakeha and Pacifika cultures and people.

Mars

Quality Assurance in Non- Formal Adult Education, 30 March 2017, Rigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Ministry of Education and Science of Latvia invites you to the International Conference "Quality Assurance in Non- Formal Adult Education". The conference will bring together experts, teachers, trainers and researchers in the field of adult education.

Maj

EMOOCS 2017 Conference, 22-27 May 2017, Madridlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The first session covers the new learning and teaching models and the increasing impact of MOOC methodologies and technologies in traditional education. The second session focuses on research based on methodology. The last part of the conference deals with the challenges of MOOCs in European education institutions.

Juni

2nd International Conference on Smart Learning Ecosystems and Regional Developments, 22-23 June 2017, Aveirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SLERD 2017 aims at promoting reflection and discussion concerning R&D work, policies, case studies, entrepreneur experiences with a special focus on understanding how relevant the smart learning ecosystems (schools, campus, working places, informal learning contexts, etc.) for regional development and social innovation are.

2017 Global Intergenerational Conference, 13-17 June 2016, Milwaukee
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Four days featuring new releases in intergenerational research, policies and practices. This conference is a number one hit for leaders, educators and all intergenerational advocates from around the world.

Dela |


Ditt namn:

Din e-postadress: