Encell

Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.

2017

Juni

Disciplinary Struggles in the History of Education, 7-9 June 2017, Tamperelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The event invites senior and junior researchers, students and practitioners to discuss and debate about different kinds of disciplinary struggles in the history of education, preferably from historical and philosophical perspectives.

Third Conference of the ESREA Network on Policy Studies in Adult Education, 8-10 June 2017, Veronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The aim of the 2017 ESREA Policy Studies conference is to explore equity and social justice concerns in relation to adult education and learning policies. How far – given cultural, ethno-racial, linguistic, religious and sexual diversity – do these support or hamper the conditions for a fair redistribution of resources and the full recognition of rights?

Refugees impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion in the light of increased migration, 12-13 June 2017, Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference will present good examples within the EHEA on procedures and methods for recognition of prior learning with special focus on inclusion and provision of more appropriate learning opportunities and access to higher education for newly arrived migrants. It will be a meeting point and will provide an opportunity to share experiences among practitioners, policy makers and stakeholders from EHEA countries.

EDEN 2017 - Diversity matters, 13-16 June 2017, Jönköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
How do educators deal with diversity in media and technology enhanced learning environments? How can such diversity be accounted for and used to transform and adapt online learning settings? How do educators, stakeholders and policy makers meet digital inequalities? What are the new challenges for teachers and educators in the new media landscapes to create meaningful contexts for learning?

2017 Global Intergenerational Conference, 13-17 June 2017, Milwaukeelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Four days featuring new releases in intergenerational research, policies and practices. This conference is a number one hit for leaders, educators and all intergenerational advocates from around the world.

ProPEL 2017 "Social and material entanglements", 14-16 June 2017, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference welcomes research that applies contemporary practice oriented, sociomaterial theories and innovative research methodologies. The aim is to critically explore the emergent nature of professions, professional practice and knowing, and systems of professional education.

Traveling Experiences and Lifelong Learning: Adult education, discovery of new horizons and situations of alterity, 15-17 June 2017, Britannylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
For the conference, different forms of voyages (tourist travels, study or professional trips, initiatory journeys) or of migrations (endured or chosen) are considered as opportunities to learn, to be formed, to professionalize, through intercultural, foreign meetings, and welcoming otherness.

2nd International Conference on Smart Learning Ecosystems and Regional Developments, 22-23 June 2017, Aveirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SLERD 2017 aims at promoting reflection and discussion concerning R&D work, policies, case studies, entrepreneur experiences with a special focus on understanding how relevant the smart learning ecosystems (schools, campus, working places, informal learning contexts, etc.) for regional development and social innovation are.

10th Equality, Diversity and Inclusion International Conference, 28-30 June 2017, Londonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
During this EDI conference we will discuss borders from a transdisciplinary perspective. We are going through a phase globally where borders are scrutinised, problematised, rebuilt, closed and renegotiated.

Juli

24th International Conference of Adults Learning Mathematics, 2-5 July 2017, Rotterdamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ALM 24 will be held in Rotterdam, The Netherlands, from July 2nd to July 5th, 2017. The focus of this three day conference will be on several international themes in mathematics and numeracy education for (young) adults.

Adult Education for Inclusion and Diversity, 4-6 July 2017, Edinburghlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference welcomes proposals for papers, symposia, posters and roundtable presentations on questions related to the conference theme and one of its strands. In particular we welcome proposals that explore the ways in which adult education systems and initiatives deal with the inclusion and diversity of different social and economic groups, in societies all over the world.

Augusti

Nationell konferens i pedagogiskt arbete, 14-15 augusti 2017, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Föreläsningar på temat "Lärarprofession i en tid av förändringar" och paneldiskussion kring pedagogiskt arbete som forskningsämne. Dessutom forskningspresentationer i parallella sessioner på 30 minuter.

Age Agency Ambiguity - gender and generation in times of change, 27-30 August 2017, Oslolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
This conference focuses on gender and generations in times of social and economic change, in particular economic crises, migration and environmental challenges. Processes of industrialization, urbanization, deregulation, migration and globalization have had profound effects on gender and generational relations that display both differences and similarities in different national and regional contexts.

September

Modellering och Problemlösning – matematikundervisning och lärande genom analoga och digitala kommunikationsformer, september 2017, Skellefteålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hur kan man arbeta med problemlösning och modellering i fysiska och virtuella klassrum? Hur kan man bedöma och hur kan digital teknik uppmuntra elever att presentera sina uppgifter? Genom att testa digitala metoder och ta del av inspirerande föreläsningar kommer vi gemensamt att arbeta med dessa frågor.

Nyanländas lärande, 13 september 2017, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen vänder sig till dig som möter nyanlända elever på grundskolan och gymnasiet. Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel kring hur skolan på bästa sätt kan möta elever som är nya i svenska skolan.

The 26th EAN Annual Conference, 20-22 September 2017, Giessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Diversity is often seen as a source of problems in higher education. A deficit-focused perspective prevails in stories of so-called “non-traditional” students. The goal of this conference is to create, share and evaluate strategies for diversity in higher education.

Vuxenpedagogik och innovation, 27-28 september 2017, Lundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) arrangerar tillsammans med föreningen Norden i Lund, Nordplus och Lunds kommun en konferens om vuxenpedagogik och innovation. Hur skapar vi rätt kompetensutveckling för vuxenutbildare i Norden? Vilka kompetenser efterfrågas?

Oktober

SWERA, 4-5 oktober 2017, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I fokus är frågor om kunskapsbidrag och vetenskaplig kvalitet i avhandlingsarbete, vid tidskriftsarbete och publicering och vid styrning och granskning av forskarutbildning och forskning. Särskild uppmärksamhet ges doktorandernas arbete att bestämma kunskapsläge och strävan efter kunskapsbidrag.

Trends 2017 - Which way to go?, 17-19 October 2017, South Africalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The Trends2017 conference, organised by The PASCAL Centre, is not just a mediocre conference, it’s a meeting place for thinkers that will be rethinking and reinventing education, government, jobs, products and services using the new trends in economics, social, demography and technology.

NGL 2017, 18-19 oktober 2017, Falunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
NGL2017 blandar teori och praktik gällande lärande och undervisning med stöd av teknik olika utbildningsområden. Den handlar om nya pedagogiska och teknologiska metoder och koncept som stödjer lärprocesser och individens sätt att lära.

Modellering och Problemlösning – matematikundervisning och lärande genom analoga och digitala kommunikationsformer, oktober 2017, Borlängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hur kan man arbeta med problemlösning och modellering i fysiska och virtuella klassrum? Hur kan man bedöma och hur kan digital teknik uppmuntra elever att presentera sina uppgifter? Genom att testa digitala metoder och ta del av inspirerande föreläsningar kommer vi gemensamt att arbeta med dessa frågor.

Svenska som andraspråk, 25-26 oktober 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

November

The 2nd World Congress on Access to Postsecondary Education, 1-3 November 2017, São Paulolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The overall conference theme is "Working Together for a Democratized Postsecondary Education: A Key to Sustainable Development".

Temadag Inkludering, 9 november 2017, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hur kan du som lärare bemöta och undervisa elever i behov av särskilt stöd? Ta del av såväl nationell som internationell forskning kring framgångsrika strategier om inkludering i skolan. Välkommen till en praktiknära dag där olika modeller för lärande och undervisning presenteras.

Identity, Voice, Creativity, Action, 9-11 November 2017, Leedslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference will address the following themes: access to learning for older people, cultural dimensions of older people’s learning,
equality and diversity of older people’s learning, community learning, the role of adult educators and their work with older learners and older people learning in the cultural sector.

EAPRIL 2017, 29 November - 1 December 2017, Hämeenlinnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EAPRIL is the European Association for Practitioner Research on Improving Learning, both in education and professional practice, and brings together research and practice as well as educational and professional learning.

Dela |

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress: