Encell

2018-06-11

Hur ska vi få samma möjligheter till livslångt lärande oavsett var vi bor?

Hur ska möjligheten till livslångt lärande och högre utbildning bli mer jämlik i hela Sverige? Ett sätt är samverkan mellan lärosäten och kommuner, något som just nu utvecklas och kvalitetssäkras i projektet ”Nya vägar”.

Projektet Nya vägar finansieras av Vinnova och i maj arrangerades den första konferensen med samma namn.

Campus Västervik, som är en aktiv part i projektet, stod som värd för konferensen, som arrangerades i samarbete med Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län och TCO.

Under de två dagarna diskuterades bland annat hur utbildningsglappet mellan stad och land ska kunna minska samt vilken kommunernas roll är i att främja livslångt lärande och vilken roll staten borde ha. Regeringen fick kritik för att inte ha agerat tillräckligt snabbt och kraftfullt i frågan.

– Ett litet land som är så exportberoende och inte ska konkurrera med låga löner utan med kompetens. Varför satsar man inte? sa exempelvis Tomas Kronståhl, (S), kommunstyrelsens ordförande i Västervik.

 

Läs mer...

Dela |
Jerry Engström