Encell

2017-10-12

Utbildningsnivå påverkar äldres deltagande i arbetslivet

Äldre personer med hög utbildningsnivå deltar i större utsträckning i fortbildning och arbete än äldre personer med låg utbildningsnivå. Det visar en artikel som nyligen publicerades av forskare vid Högskolan i Jönköping.

Befolkningen i Europa blir allt äldre och med en allt större andel av befolkningen som går i pension ökar också kostnaderna för samhället. För att samhället ska klara av att upprätthålla social välfärd och finansiell stabilitet menar många att man måste hitta nya sätt att göra det möjligt för människor att arbeta längre. Men vad är det egentligen som påverkar om äldre personer vill fortsätta jobba och delta i fortbildning? Utbildningsnivå verkar vara en avgörande faktor enligt forskarna Cecilia Bjursell, Paul Nystedt, Anita Björklund och Ola Sternäng.

Läs mer här.

Dela |