Encell

Reportage

 • Månadens forskarintervju: Eva-Marie Harlin

  Eva-Marie Harlin är lektor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande och programansvarig för Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. I månadens forskarintervju berättar hon bland annat om sin forskning kring hur folkhögskollärare kan arbeta med sin professionsutveckling – med hjälp av video.
  Läs mer
 • Forskare och praktiker diskuterade digitalisering och mångfald

  Den digitala utvecklingen har gett allt fler människor tillgång till utbildning. Men hur hanterar utbildningsorganisationer och lärare de pedagogiska utmaningar och den mångfald av studerande som digitaliseringen fört med sig? Det och mycket mer diskuterades på två internationella konferenser om e-lärande och distansundervisning.
  Läs mer
 • Digitaliseringens effekter på samhället

  Christian Sandström och Nils Karlson från Ratio, Näringslivets forskningsinstitut, har i en rapport fördjupat sig i digitaliseringens konsekvenser och möjligheter. En självklar men viktig del är att digitaliseringen kommer att påverka kompetensbehoven. För utbildning av vuxna innebär digitaliseringen att både innehåll och form kommer att påverkas.
  Läs mer
Dela |