Encell

Reportage

 • Det nödvändiga jämställdhetsarbetet

  Det står ojämställt till i dagens arbetsliv, och det måste vi göra något åt. Ansvaret för att lyckas med detta vilar inte minst på dem som arbetar med HR-frågor inom en organisation eller ett företag. Det betonar Helene Ahl i sitt kapitel i en ny antologi om HR-arbete.
  Läs mer
 • Äldre svenskars tillgång till digital teknik

  Vad är det som avgör om en person över 65 år väljer att använda ny digital teknik eller inte? Det undersöker forskare från tre olika lärosäten i ett projekt om äldres användning av IT.
  Läs mer
 • Den svenska ledarskapsmodellen

  Förr lyftes den svenska ledarskapsmodellen ofta fram som en förebild. Numera talas det dock alltmer sällan om den. I en bok om internationella perspektiv på ledarskap lyfter Cecilia Bjursell fram den på nytt.
  Läs mer
 • Månadens forskarintervju: Sofia Kjellström

  Vuxenutveckling handlar om människors förmåga att utveckla mer komplexa förhållningssätt genom livet – något som också påverkar människors syn på bland annat kunskap och lärande. Sofia Kjellström har länge intresserat sig för detta forskningsområde och i månadens forskarintervju berättar hon mer om sin mångsidiga forskning.
  Läs mer
 • Kreativt lärande för äldre personer

  Äldres lärande är ett växande område inom fältet livslångt lärande. Syftet är att studera vilken roll lärande har för att utveckla och bibehålla förmågor och kunskaper genom hela livet. På ELOA-konferensen förra veckan var kreativiteten i fokus.
  Läs mer
Dela |