Encell

Utvärderingar

Här hittar ni en projektkatalog med utvärderingar och liknande publikationer, som Encells medarbetare varit deltaktiga i att ta fram. Publikationerna är sorterade efter ämnesområde.

Länkarna leder i de fall publikationerna finns tillgängliga som pfd direkt till denna. I övriga fall är länken en hänvisning till mer information om publikationen.

Livslångt och vuxnas lärande

Lifelong Learning in Sweden: The extent to which vocational education and training policy is nurturing lifelong learning in Sweden.
Ann-Kristin Boström, Emmanuel Boudard & Petroula Siminou
2001


Centralt stöd till lokal utveckling; Utvärdering av en treårig satsning för utveckling av gymnasieskolan i Stockholm.
Inge Johansson, Lena Dalenius & Ann-Kristin Boström
2001

Kunskapslyftet – ett lyft för hela själen.
Gunilla Nordström & Karin Bengtson-Sandberg
2004


Riksrådslag om vuxnas lärande. Dokumentation.
Niclas Rolander & Mats Utbult
2005

Påverkansprocesser i vuxnas lärande – kritiska händelser i en reflektionsgrupp.
Annika Engström
2007

Utvärdering av Socrates- och Leonardo da Vinci-projekten för Regeringskansliet och EU kommissionen.
Ann-Kristin Boström
2007


Utvärdering av NVL 2007: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande.
Ebba Sundin & Mohamed Chaib
2008

IT i skolan

Kompetens(-utveckling) på arbetsplatser

Generationsöverskridande lärande

Klassmorfar – Kostnad eller intäkt?
Ann-Kristin Boström
2004


Utvärdering av EU-projektet ECIL – European Certificate in Intergenerational Learning
Ann-Kristin Boström
(pågående)

Jämlikhet/jämställdhet

Dela |

Mer information

Om du har några frågor angående utvärderingarna i projektkatalogen, tveka inte att kontakta oss!

E-post: sara.bref@ju.se