Encell

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVL. Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

Den 7-8 juni 2016 bjuder nätverken SPARC och SIRA in till en gemensam konferens på temat "Mervärdet av samverkan och utmaningar i deltagarbaserad aktionsforskning" i Jönköping.

Konferensen är ett bra tillfälle att dela erfarenheter och reflektera över aktuella projekt. Nu välkomnar de konferensbidrag som diskuterar samverkan och deltagarbaserad forskning utifrån konferenstemat: mervärdet och utmaningar.

Deadline för abstrakt är den 29 mars 2016.

Läs mer om konferensen här.

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
 • Uppsatstävling om det civila samhället
  Skriver du uppsats om det civilia samhället på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i en uppsatstävling där du har chans att vinna 10 000 kronor.
  2016-05-04 12.38
 • Nya foldrar från Folkbildningsrådet
  Nu finns två nya informationsfoldrar att ladda ner på Folkbildningsrådets hemsida - en om studiemotiverande folkhögskolekurs och en om etableringskurs på folkhögskola.
  2016-05-04 09.12
 • Internationalisering inom yrkesutbildning
  Vill du veta mer om hur internationella utbyten och utlandspraktik kan öka yrkesutbildningens kvalitet? Då kan du besöka konferensen "Morgondagens vinnare" i oktober.
  2016-05-03 13.00
 • Student welcome fair
  26 augusti 2016 00:00 Plats: Campus Arena
  Mer information kommer.
  Målgrupp: Studenter ENCELL

 • Docentföreläsning - Kent Salomonsson
  23 maj 2016 11:00 - 12:00 Plats: E1405, JTH
  Välkomna till Kent Salomonssons docentföreläsning måndagen den 23 maj, kl 11.00-12.00 i E1405 på Tekniska Högskolan.

  Aspects on semi-multiscale numerical modeling

  Abstract

  The concept of numerical modeling in industry started in the late 1950's, primarily in the airplane industry. Numerical methods, such as the finite element method, later became the preferred choice of method to use when analyzing complex components on a structural length scale. However, due to limited computational power, the detail and information of the finite element models was governed by the computational cost. Due to increasing computational power, the detail and information of the finite element models increase and in the past decade, finite element models even contain information about the microstructure. The lecture will give an overview of numerical modeling techniques and their applications in a variety of different areas.

  Välkomna!
  Målgrupp: Allmänhet ENCELL

 • Slutseminarium Therese Norman
  10 maj 2016 13:00 - 00:00
  tesxt
  Målgrupp: Allmänhet, Studenter ENCELL

 • Uppsatstävling om det civila samhället
  Skriver du uppsats om det civilia samhället på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i en uppsatstävling där du har chans att vinna 10 000 kronor.
  2016-05-04 12.38
 • Nya foldrar från Folkbildningsrådet
  Nu finns två nya informationsfoldrar att ladda ner på Folkbildningsrådets hemsida - en om studiemotiverande folkhögskolekurs och en om etableringskurs på folkhögskola.
  2016-05-04 09.12
 • Internationalisering inom yrkesutbildning
  Vill du veta mer om hur internationella utbyten och utlandspraktik kan öka yrkesutbildningens kvalitet? Då kan du besöka konferensen "Morgondagens vinnare" i oktober.
  2016-05-03 13.00
livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer, som du kan ta del av.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

Att arbeta med vuxnas lärande innebär att bidra till att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Läs mer.

rapporter om livslångt lärande

Encell har en rapportserie om livslångt lärande. I serien hittar du ämnen som exempelvis kvalitet i vuxenutbildning, äldres lärande och lärandets sociala dimensioner.

Läs mer och ta del av rapporterna.