EncellDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVL. Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

I september 2015 släpptes den tredje rapporten i Encells rapportserie om livslångt lärande. Denna rapport är skriven av Joel Hedegaard och Martin Hugo, som båda är forskare i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Rapporten har titeln "Lärandets sociala dimensioner – Unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning".

Läs mer om rapporten här.

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
  • Disputation - Omvårdnad
    4 december 2015 13:00 - 16:00 Plats: Sparbankssallen, Högskolan i Borås
    Doktorand Katarina Karlsson försvarar sin avhandling "Jag är rädd, jag vill till mamma. Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levde erfarenheter av nålprocedurer i vården".
    Målgrupp: Allmänhet, Studenter ENCELL

livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer, som du kan ta del av.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

Att arbeta med vuxnas lärande innebär att bidra till att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Läs mer.

vuxnas lärande

Encell, Hälsohögskolan i Jönköping och Qulturum har bildat nätverket ActivAge som ska fokusera på aktivt åldrande genom arbete och lärande.