Encell


Ditt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVL. Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

Forskningen om äldres lärande har expanderat snabbt de senaste åren på
grund av de demografiska och sociala förändringarna i Europa. I oktober
publicerades boken “Learning across Generations in Europe: Contemporary
Issues in Older Adult Education”.

Läs mer om boken här.

 • KOM även digitalt
  Tidskriften KOM är ViS medlemstidning. Årets sista nummer är nu klart och detta nummer finns också tillgängligt för alla intresserade i digital form.
  2014-12-19 10.40
 • Två nätverksgrupper inom vuxenutbildning
  Är du administratör eller matematiklärare inom vuxenutbildningen? Då kan du gå med i något av ViS nätverk.
  2014-12-19 08.45
 • Nyhetsbrev från ESF-rådet
  Nu har Europeiska kommissionen godkänt det nya socialfondsprogrammet för 2014-2020.
  2014-12-18 13.42
livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer, som du kan ta del av.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

Att arbeta med vuxnas lärande innebär att bidra till att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Läs mer.

vuxnas lärande

Encell, Hälsohögskolan i Jönköping och Qulturum har bildat nätverket ActivAge som ska fokusera på aktivt åldrande genom arbete och lärande.