EncellDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVL. Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

Frågan om höjd pensionsålder har diskuterats flitigt av såväl politiker som fackförbund. Men vad säger pensionärerna själva om betydelsen av arbete och lärande?

Läs Seniordoktorandernas nya rapport!

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
 • Julfest
  18 december 2014 10:00 - 16:00 Plats: Gd 305 (entréplan), Hälsohögskolan 39, Jönköping
  10.00 - 11.30 Vi knyter ihop jubileumsfirandet. Vilka frågor behöver vi besvara de kommande fem åren?

  11.30 - 13.30 Gemensam lunch.
  Anmälan görs till susanne.johannesson@hhj.hj.se senast den 8 december! OBS! Lunch beställs endast till de som har anmält sig!

  13.30 - 14.00 Utbildningsfrågor

  14.00 - 16.00 Civilsamhällets roll för kvalitetsförbättringar.                                                          

  16.00  Glögg och pepparkakor.

  Avslutning.

  En del i Jönköping Academys 5-årsjubileum!
  Varmt välkomna!
  Målgrupp: Allmänhet ENCELL

 • CeFEO Research Seminar
  1 december 2014 12:00 - 13:00 Plats: B6046, JIBS
  More information will be available in due time.
  Målgrupp: Allmänhet, Studenter ENCELL

 • CEnSE Research Seminar
  28 november 2014 Plats: B3051
  CEnSE Research Seminar with Professor Åke E Andersson, Jönköping International Business School

  Title: The Changing Economic System

  - Trends and Paradigm Shifts

   
  Målgrupp: Allmänhet, Studenter ENCELL

livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer, som du kan ta del av.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

Att arbeta med vuxnas lärande innebär att bidra till att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Läs mer.

vuxnas lärande

Encell, Hälsohögskolan i Jönköping och Qulturum har bildat nätverket ActivAge som ska fokusera på aktivt åldrande genom arbete och lärande.