Encell

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Jönköping University som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Erasmus+länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

En ny rapport från Encell presenterar både praktiska och vetenskapliga lärdomar för den som vill utforma ett mentorskapsprogram.

Mentorskapsprogram är det bästa sättet att organisera lärande på arbetsplatsen. I rapporten "Strategiskt mentorskap – mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande" redovisas resultatet från ett ESF-projekt om strategiskt mentorskap tillsammans med en genomgång av lärdomar från tidigare forskning om mentorskapsprogram i industrin.

Läs mer om rapporten här.

 • Starkare forskningsprofil på Kungl. biblioteket
  Sveriges nationalbibliotek ska hjälpa forskare att tillgängliggöra sina resultat och stödja landets bibliotek i att sprida kunskapen. Nu har Kungl. bibliotekets instruktioner uppdaterats.
  2018-01-19 10.20
 • Nya yrkespaket ska ge fler jobb efter komvux
  Skolverket och branschkunniga har satt ihop 51 kombinationer av gymnasiala kurser som ska motsvara de krav som arbetsmarknaden ställer. Förhoppningen är att de så kallade yrkespaketen ska göra att fler får jobb efter studierna.
  2018-01-18 09.22
 • Så skulle forskningens genomslag utanför akademin kunna mätas
  Vetenskapsrådet går i en ny rapport igenom hur forskningens impact utverderas i tre länder som ligger i framkant. I Sverige behövs ny "kompetens, överblick och framförhållning" skriver de.
  2018-01-17 09.24
livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

I mars 2016 startade forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström bloggen "Collearn – collaborate & learn". Bloggen är en arena där de experimenterar och utvecklar idéer kring lärande i organisationer. 

Besök bloggen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

rapporter om livslångt lärande

Skolchefsinstitutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet. Syftet med institutet är att stärka skolcheferna i sitt ledarskap.

Institutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.