Encell

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVL. Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

I september 2015 släpptes den tredje rapporten i Encells rapportserie om livslångt lärande. Denna rapport är skriven av Joel Hedegaard och Martin Hugo, som båda är forskare i pedagogik vid Högskolan i Jönköping. Rapporten har titeln "Lärandets sociala dimensioner – Unga vuxna med Asperger beskriver sina erfarenheter av anpassad utbildning".

Läs mer om rapporten här.

Nyheter

Kalendarium

Nyhetsarkiv Visa kalendariet
 • Föreläsning: Vatten ? tillgång och hot
  19 april 2016 08:30 - 09:30 Plats: Hc113, HLK
  Annica Magnusson, vattensamordnare och Erica Storckenfeldt, riskingenjör, Jönköpingskommun

  Föreläsningsserien arrangeras av Jönköpings kommun inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen, Miljöfika och friluftsliv. Fika eller lättare lunch ingår.

  Anmäl dig senast 13 april på här.
  Målgrupp: Allmänhet, Studenter ENCELL

 • Job-hunting - how do you find jobs?
  1 mars 2016 12:00 - 13:00 Plats: B1014 JIBS
  Information about methods and tools you can use to find companies and job opportunities.

  Lunch is offered to pre-registered students!
  Målgrupp: Allmänhet, Studenter ENCELL

livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer, som du kan ta del av.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

Att arbeta med vuxnas lärande innebär att bidra till att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Läs mer.

rapporter om livslångt lärande

Encell har en rapportserie om livslångt lärande. I serien hittar du ämnen som exempelvis kvalitet i vuxenutbildning, äldres lärande och lärandets sociala dimensioner.

Läs mer och ta del av rapporterna.