Encell

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVL. Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

Finns det en särskild nordisk modell för vuxenutbildning? Och hur väl är i så fall den modellen anpassad till en tid som präglas av global rörlighet?

Det är några av frågorna som kommer att diskuteras under konferensen "Adult education in the age of global mobility" den 3-5 maj 2017.

I år är det Encell och Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning som är värdar för arrangemanget som kommer att äga rum vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Läs mer om konferensen här.

 • Månadens forskarintervju: Bernhard Schmidt-Hertha
  I månadens forskarintervju berättar Bernhard Schmidt-Hertha om sin forskning kring digital kompetens i olika skeenden av livet, professionalisering inom vuxenutbildning och äldres deltagande i utbildning.
  2017-03-23 14.05
 • Nordisk folkbildning i den globala rörlighetens tidevarv
  Hur kan vi utveckla modeller för ett lyckat mottagande av nyanlända? Den frågan står i fokus när Studieförbunden deltar under en nordisk konferens om vuxnas lärande i maj.
  2017-03-23 08.38
 • Satsa på lärarna i vuxenutbildningen
  Det är bra att regeringen vill satsa på vuxenutbildningen – men hur ska lärarna att räcka till? Lärarnas Riksförbund vill se en ännu större satsning på att göra läraryrket attraktivt.
  2017-03-22 08.23
livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

I mars 2016 startade forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström bloggen "Collearn – collaborate & learn". Bloggen är en arena där de experimenterar och utvecklar idéer kring lärande i organisationer. 

Besök bloggen här.

rapporter om livslångt lärande

Skolchefsinstitutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet. Syftet med institutet är att stärka skolcheferna i sitt ledarskap.

Institutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Läs mer.