Encell

Encells månadsbrevDitt namn:

Din e-postadress:


Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige. På nordisk nivå finns ett nätverk för vuxnas lärande, NVL. Erasmus+ är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa där främjandet av ett livslångt lärande som bidrar till tillväxt och rättvisa sker genom en prioritering av åtta nyckelkompetenserPDF (pdf, 379 kB).

En ny rapport från Encell presenterar både praktiska och vetenskapliga lärdomar för den som vill utforma ett mentorskapsprogram.

Mentorskapsprogram är det bästa sättet att organisera lärande på arbetsplatsen. I rapporten "Strategiskt mentorskap – mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande" redovisas resultatet från ett ESF-projekt om strategiskt mentorskap tillsammans med en genomgång av lärdomar från tidigare forskning om mentorskapsprogram i industrin.

Läs mer om rapporten här.

 • Högskolebehörighet stärker möjligheten till livslångt lärande
  Regeringen föreslår att gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. TCO välkomnar förslaget och har länge efterfrågat en sådan förändring.
  2017-09-22 08.54
 • 5 000 nya utbildningsplatser inom folkhögskolan
  Som ett led i kunskapslyftet tillför regeringen medel till folkhögskolorna för allmän och särskild kurs motsvarande 5000 platser – en satsning på 671 miljoner kronor årligen.
  2017-09-20 09.38
 • Nu höjer vi studiestödet
  Att stärka studenternas ekonomi stärker deras trygghet och möjlighet att klara sina studier, skriver Anna Ekström och Gunilla Svantorp i Nya Wermlands-Tidningen.
  2017-09-19 10.41
livslångt lärande - nyheter om vuxnas lärande

Mer om livslångt lärande

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en mindre samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.

vuxnas lärande - film om vuxnas lärande

Lärande mellan generationer är ett ömsesidigt lärande som finns eller uppstår mellan två generationer. Det generationsöverskridande lärandet baserar sig på ett utbyte av information, tankar, känslor och erfarenheter ur ett livslångt perspektiv och som berikar alla parter. Läs mer.

Vuxnas lärande

I mars 2016 startade forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström bloggen "Collearn – collaborate & learn". Bloggen är en arena där de experimenterar och utvecklar idéer kring lärande i organisationer. 

Besök bloggen här.

rapporter om livslångt lärande

Skolchefsinstitutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet. Syftet med institutet är att stärka skolcheferna i sitt ledarskap.

Institutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Läs mer.